Tanzaniʹa, stat i Östafrika; 945 000 km2, 59,7 miljoner invånare (2020). Tanzania gränsar i

(14 av 93 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Större delen av Tanzania utgörs av slätter och platåer, främst den stora centrala högplatån. Dock har landytan en utpräglad relief med Afrikas högsta berg, Kilimanjaro, och jordens näst djupaste

(29 av 203 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Större delen av Tanzania utgörs av slätter och platåer, främst den stora centrala högplatån. Dock har landytan en utpräglad relief med Afrikas högsta berg, Kilimanjaro (5 895 m ö.h.), och jordens näst djupaste sjö, Tanganyikasjön (1 435 m djup), samt ett

(41 av 258 ord)

Klimat

Tanzania har ett tropiskt savannklimat och stäppklimat på högplatåerna. Temperaturen varierar

(11 av 67 ord)

Växtliv

Tanzania. har en lång rad olika vegetationstyper, och floran är mycket artrik. Mangrove förekommer vid kusten, främst vid flodmynningarna. Savanner med högväxta gräs, snår

(24 av 170 ord)

Djurliv

Djurlivet hör till de rikaste i Afrika, åtminstone vad gäller savannlevande arter. Det finns drygt 300 arter däggdjur, inklusive nästan alla de typiska afrikanska. Här

(25 av 176 ord)

Naturskydd

År 1996 hade Tanzania tolv nationalparker, varav de största var savannområdet

(11 av 30 ord)

Befolkning

Tanzania hade 2020 en befolkningstäthet av 63 invånare per km2; befolkningen är dock mycket ojämnt fördelad. Större delen av landet är ganska glest bebott, men vissa områden, till exempel. Kilimanjaros sluttningar och vid Malawisjön, uppvisar stora befolkningskoncentrationer. Delar av högländerna i mellersta Tanzania samt områdena söder om Victoriasjön är också relativt tättbebodda.

2019 bodde 34 procent av befolkningen i städer, av vilka Dar

(63 av 456 ord)

Språk

I Tanzania talas omkring 130 inhemska språk som representerar alla de fyra stora

(13 av 91 ord)

Religion

Uppgifter om religionstillhörighet i Tanzania är osäkra, eftersom dessa inte längre ingår i folkräkningarna. Under kolonialtiden fick kristendomen snabbt fäste i stora delar av inlandet. I dag är uppskattningsvis drygt 60 % av Tanzanias befolkning kristen. Bland dessa är katolska kyrkan störst med ca

(44 av 304 ord)

Utbildning

Den obligatoriska primärskolan i Tanzania påbörjas vid 7 år och omfattar sju årskurser. I dag går i princip alla barn i primärskolan, vilket är stor skillnad från

(27 av 189 ord)

Sociala förhållanden

Tanzania har en av världens lägsta BNP per capita och mer än var femte tanzanier lever i fattigdom (under 2 US dollar per dag). Endast hälften av befolkningen har tillgång till rent vatten. Vart

(34 av 241 ord)

Näringsliv

Näringslivet domineras av jordbrukssektorn. Tanzanias ekonomi har sedan självständigheten präglats av lägre tillväxtnivåer än planerat, betalningsbalansproblem och minskad valutareserv. Åren 1967–74 genomfördes ett bybildningsprogram

(24 av 166 ord)

Jordbruk

Trots att endast 10 procent av landets yta är uppodlad får cirka 80 procent av den ekonomiskt aktiva befolkningen sin utkomst från jordbruket. Mindre än

(25 av 176 ord)

Skogsbruk

Cirka 38 procent av landets yta täcks av skog. Med undantag

(11 av 78 ord)

Fiske

Trots en stor potential är havsfisket i Tanzania begränsat. Huvuddelen av

(11 av 40 ord)

Mineral

Brytning av diamanter, guld, salt, halvädelstenar, nickel, järn, fosfor, kol, gips, kaolin och tenn förekommer.

(15 av 103 ord)

Energi

Majoriteten av befolkningen utnyttjar brännved och träkol för sitt energibehov. Energisektorn

(11 av 48 ord)

Industri

Tanzanias industrisektor är till stor del inriktad på förädling av inhemska råvaror och importersättning. Sektorn har sedan 1970-talet karakteriserats

(19 av 134 ord)

Utrikeshandel

Tanzanias export domineras av råvaror, men industriprodukter har fått ökad betydelse.

(11 av 75 ord)

Turism och gastronomi

I Tanzania finns ett antal enastående nationalparker och viltreservat. Så är till exempel de väldiga antilophjordarnas årstidsvandringar i Serengetiområdet en stor upplevelse. Ett annat intressant naturskyddsområde i norra Tanzania är kraterlandskapet Ngorongoro (lejon, elefanter, noshörningar). Bestigningen av Kilimanjaro kan locka vältränade besökare. I dessa trakter kan man också se de grottor där lämningar av människans äldsta föregångare påträffats (Olduvaiklyftan); fynden finns på

(62 av 438 ord)

Kommunikationer

Befolkningsfördelningen i Tanzania medför stora transportproblem. 2010 fanns 86 500 km vägar, av vilka 17 730 km var huvudvägar. Endast cirka 3 000 km av

(25 av 157 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Tanzania är mycket liten (4 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Tanzania har tre

(16 av 106 ord)

Statsskick och politik

Republiken Tanzania bildades 1964 genom en sammanslagning av det övervägande kristna

(11 av 27 ord)

Statsskick

Tanzanias gällande grundlag är från 1977. 1984 vidtogs betydande förändringar, vilka banade väg för det mångpartisystem som infördes 1992. Presidenten, som utnämner alla regeringsmedlemmar och

(25 av 173 ord)

Aktuell politik

Även efter att flerpartisystem införts har politiken i Tanzania dominerats av CCM och samtliga presidenter efter ”landsfadern” Julius Nyerere (president 1965–85) har representerat partiet. I valen 1995 och 2000 segrade Benjamin Mkapa med 62 respektive 72

(36 av 256 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Tanzania är sammansatt av engelskinspirerat rättsarv från tiden före

(11 av 44 ord)

Försvar

Försvaret bygger på värnplikt med en första tjänstgöring inklusive civila arbetsuppgifter om

(12 av 82 ord)

Litteratur

Inspirerad av arabisk poesi uppträdde redan före kolonialtiden en utvecklad poesi på swahili, det största och viktigaste språket i östra Afrika och sedermera officiellt språk i Tanzania. Från 1940-talet var Shaaban Robert (1909–62) den kanske främsta

(36 av 254 ord)

Arkitektur

Kuststädernas traditionella arkitektur liknar den på Arabiska halvön. Husen byggs av korallsten i flera våningar med

(16 av 112 ord)

Musik

Tanzanias kustland har en brokig musikkultur, där inflytandet från indisk och arabisk musik märks i t.ex. sångstilar och val av instrument som lutan udi (från arabiskans ud). I mellersta kustområdet lever dock opåverkade musiktraditioner, där trummor och xylofoner dominerar.

I centrala Tanzania är musiken oftast en kombination av sång och instrumentalmusik, karakteriserad av pentatonik

(54 av 382 ord)

Förhistoria

Från Great Rift Valley härrör mellan tre och fyra miljoner år gamla lämningar av Australopithecus afarensis (se Laetoli). I Olduvai har ca

(22 av 154 ord)

Historia

Kustlandet drogs i början av vår tideräkning in i sjöfarande folks samfärdsel. Under den arabiska expansionen från 600-talet uppstod handelsstäder, bland annat Kilwa, med blandad afroarabisk befolkning.

Vid början av 1500-talet erövrade portugiserna de östafrikanska handelsstäderna, men de fick snart konkurrens från handelsriket Oman i sydöstra Arabien och drevs bort från kusten norr om Moçambique. Mot slutet av 1700-talet blev Zanzibar centrum för en expanderande handel med elfenben och slavar. På 1830-talet flyttade Omanshejken Said ibn Sultan (död 1856) sitt

(80 av 731 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Arne Anderberg
 • Björn Ranung
 • Curt Dahlgren
 • David Westerlund
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Göran Andersson
 • Hartmut Schmetzer
 • Ingvar Svanberg
 • Jan von Konow
 • Lennart Weibull
 • Mai Palmberg
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Paul Sinclair
 • Per Brandström
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Torsten Husén
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Åke Holmberg
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Växt- och djurliv:
K. Curry-Lindahl, Afrikas däggdjur (1984);
G. Eu (utgivare), East African Wildlife (1989);
C.A.W. Guggisberg, Birds of East Africa (1990).
Historia:
N.R. Bennett, A History of the Arab State of Zanzibar (1978);
Anders Danielsson, Tanzania: Ten Years of Economic Reforms (1996);
J. Iliffe, A Modern History of Tanganyika (1979);
E. Jannes, På väg till Ujamaa: En skildring från Tanzania (1972);
A. Lodhi, A. Rydström & G. Rydström, A Small Book on Zanzibar (1979);
John Ndembwike, Tanzania: The Land and Its People (2006);
W. Redman Duggan & J.R. Civille, Tanzania and Nyerere (1976);
K. Vilby, Tanzania fra drøm til virkelighed (1988).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Tanzania. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tanzania