tobaksrökning, inandning av tobaksrök från cigaretter, cigarrer eller piptobak. Bruket har stor omfattning i alla länder. Med början på 1960-talet har emellertid andelen cigarettrökare i befolkningen minskat i flertalet höginkomstländer, medan däremot rökningen ökar i flertalet låg- och medelinkomstländer. Den globala produktionen av cigaretter har ökat stadigt och beräknades vara över 6 biljoner 2010. Vissa data tyder på att ökningen nu avtar eller upphör, men i konsumtionen ingår ett till storleken okänt tillskott

(73 av 508 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Tobaksberoende

Tobaksberoende betraktas som jämställt med beroende av andra droger, t.ex. alkohol och kokain, och är i Sverige klassificerat som en psykisk störning. Den substans som ger upphov till beroendet är nikotin. I det första skedet av en persons tobaksbruk har nikotinet en giftverkan på centrala nervsystemet samt en viss dämpande verkan, liknande den av t.ex. hasch. På grund av hjärnans stora adaptationsförmåga sker snart en anpassning i nervsystemet så att det kan fungera normalt trots intag av nikotin. Förändringarna innebär att

(81 av 625 ord)

Tobaksrökningens skadeverkningar

Statens folkhälsoinstitut gjorde i en rapport 2009 bedömningen att tobaksbruket näst efter högt blodtryck var den enskilda faktor som svarar för den största andelen av sjukdomsbördan i Sverige, liksom i många andra länder. Årligen anses 6 600 förtida dödsfall i Sverige ha tobaksrökning som orsak, varav passiv rökning i 200 fall.

(51 av 352 ord)

Tobakslagstiftning

Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, som 1 juli 2019 ersatte tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, har bestämmelser om förbud mot rökning i vissa lokaler,

(31 av 210 ord)

Globala aspekter

Tobaksrökning hör till de dominerande globala hälsoproblemen. Det beräknas att rökningen orsakade ca 100 miljoner dödsfall under 1900-talet. Av världens nuvarande befolkning beräknas ca 500 miljoner komma att dö av rökning. För

(32 av 223 ord)

Medverkande

  • Jörgen Malmquist
  • Karl Olov Fagerström
  • Ulf Arvidsson

Litteraturanvisning

M. Berglund & U. Rydberg (utgivare), Beroendelära (1995);
Statens folkhälsoinstitut, Tobak och avvänjning: En faktaskrift om tobakens skadeverkningar och behovet av tobaksavvänjning (2009).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, tobaksrökning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/tobaksrökning