vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen ’kännedom’, ’kunskap’), organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område. Detta kan ske genom att man samlar in och klassificerar data, gör observationer och experiment eller tolkar och analyserar tillgängligt material (t.ex. dokument, föremål) för att sedan kunna dra generella slutsatser och formulera resultat. En av vetenskapens, särskilt naturvetenskapens, huvuduppgifter brukar sägas vara att förklara verkligheten för att

(69 av 491 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Tore Frängsmyr

Litteraturanvisning

R. Boyd m.fl. (utgivare), The Philosophy of Science (1991);
R. Harré, The Philosophies of Science (1972);
B. Molander, Vetenskapsfilosofi (1983).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, vetenskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/vetenskap