diktatuʹr (latin dictatuʹra egentligen ’diktatorsvärdighet’, jämför diktator), styrelseform där all statsmakt

(11 av 49 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Antiken

Historieskrivaren Polybios såg (under påverkan från Aristoteles) den historiska utvecklingen som ett cykliskt förlopp, där det goda konungadömet övergick i tyranni, följt av ett adelsvälde som blev till oligarki och i sin tur störtades för att ge plats åt en demokrati, som övergick i pöbelvälde, varpå historien upprepades. I den antika världen förblev den demokratiska formen dock, om än vida spridd, ett undantag. Normalt möter vi tre

(67 av 473 ord)

Diktaturens fortsatta utveckling

Diktaturen är demokratins motsats. Det finns dock många former av icke-demokratiska politiska system med varierande inslag av auktoritärt styre. Bara en del av dessa kan kallas för diktaturer. Kännetecknande för diktaturen är att den politiska makten koncentrerats till en person eller en grupp och att lagliga möjligheter till ansvarsutkrävande saknas.

Det finns olika former av diktaturer. En diktatur kan utgöras av en monarki där makten är koncentrerad till kungahuset eller till den styrande fursten. Historiskt har man då ofta talat

(80 av 1107 ord)

Diktaturens fortlevnad

En diktatur säkrar sin fortlevnad genom kontroll och i viss mån folkligt stöd. Kontrollen av befolkningen upprätthålls av säkerhetsapparaten, militären, den vanliga polisen och den hemliga polisen.

I en kommunistisk enpartistat kan partiet svara för en betydande kontroll av medborgarna. I Östtyskland upprätthölls kontrollen av medborgarna genom att den hemliga polisen Stasi organiserade ett omfattande system med angivare och avlyssning.

image/jpeg

diktatur. Stasis emblem med gevär och flagga. Stasi grundades som en ren säkerhetstjänst 1950 och byggdes upp under sovjetiskt

(80 av 628 ord)

Diktatorns efterträdare

Vid kungligt envälde ärvs ofta tronen av en kronprins. Andra slags diktaturer saknar i regel bestämmelser om hur en efterträdare utses. Det är inte ovanligt att successionen avgörs genom en okontrollerad och inte sällan blodig maktstrid. Kupper är vanliga.

När en

(41 av 287 ord)

Avskaffande av diktatur

Diktaturer upplöses genom revolt eller genom att diktaturen mer eller mindre frivilligt lämnar ifrån sig makten. När diktaturen har försökt legitimera sin existens genom en folkomröstning eller ett val så har resultatet blivit ett mer eller mindre oväntat nederlag för de styrande. Följden har blivit diktaturens fall.

Detta var fallet med Serbien under Slobodan Milošević. För att åter kunna bli omvald till president ändrade Milošević grundlagen juni 2000, men blev i valet i

(73 av 521 ord)

Medverkande

  • Anders Sannerstedt
  • Nils Andrén
  • Örjan Wikander

Litteraturanvisning

N. Bobbio, Democracy and Dictatorship (1989);
P Brooker Non-Democratic Regimes (2000);
J.L. Linz & S. Alfred, The Breakdown of Democratic Regimes (1978);
L. Schapiro, Totalitarianism (1972).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, diktatur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diktatur