fbpx

NE som källa

NE står på vetenskaplig grund. Bakom innehållet står över 4 500 ämnesexperter och NE:s sakkunniga redaktion.

Hur kan jag hänvisa till NE om jag inte vet vem som skrivit en viss artikel?

I de fall där artikeln är signerad är det NE och, om man vill ange det, skribenten/skribenterna som är källan. I de fall där artikeln är osignerad är det NE som är källan. Detta kan jämföras med andra källor som saknar namngiven författare, exempelvis protokoll, promemorior, tidningsnotiser och information på myndighets- och företagssidor.

Vilka är NE:s källor?

NE:s källor är de ämnesexperter och skribenter som skriver texterna. De har i sin tur sina egna källor. Detsamma gäller NE:s ämnesredaktörer som använder en mängd olika källor i sitt arbete, exempelvis referensverk, facklitteratur och källor kopplade till daglig omvärldsbevakning.

Vilket datum ska jag uppge när jag refererar till en viss artikel i NE?

Det enklaste sättet att hantera datum i källhänvisningen är att ange datum för citering och att sedan skriva ut artikeln eller spara den på hårddisken. Detta eftersom uppgifterna i artikeln mycket väl kan förändras efter datumet för citering.

Hur kan jag se när en viss artikel uppdaterades senast?

Vi har valt att inte uppge datum för senaste uppdatering. Många artiklar har flera författare och ofta kan en del av en längre artikel vara uppdaterad medan en annan del är den ursprungliga versionen. Därför blir en angivelse av uppdateringsdatum inte helt relevant. Däremot anger vi oftast årtal för faktauppgifter som inte är statiska.

Vilken webbadress ska jag uppge när jag vill referera till en specifik artikel?

Efter varje artikel finns en källangivelse med artikelns namn, webbadress och datum. Se exempel nedan:

Nationalencyklopedin, bomull. /uppslagsverk/encyklopedi/lång/bomull (hämtad 2023-03-01)

 

Experter och skribenter

Nationalencyklopedin har ett vittförgrenat kontaktnät över hela landet med cirka 4 500 medarbetare som är experter och skribenter inom alla ämnesområden. Från en professor i kärnfysik till en trollkarl.

Hör av dig till oss

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att kontakta oss.

Erica Sleipner

Kundsupport

040 665 47 00

Per Söderberg

Chefredaktör och innehållschef

070-839 34 30