NE för bibliotek

En viktig del av demokrati är tillgång till information. Tillsammans med NE kan du erbjuda bibliotekets besökare ett brett utbud av tillförlitliga kunskapstjänster. I över tre decennier har vi producerat värdeneutralt kunskapsmaterial för den som själv vill skapa sin egen åsikt.

Pålitligt innehåll

Sök bland över 200 000 värdeneutrala och faktagranskade  artiklar baserade på vetenskaplig grund.

Öka tillgängligheten

Bredda servicen till era besökare och öka tillgängligheten på kunskap. Med NE finns det något för alla – oavsett ålder eller läsnivå.

Främja språkinlärning

Ge besökarna tillgång till ett flertal hjälpmedel för att utveckla sin språkinlärning.

Några av alla våra nöjda kunder

Uppslagsverket

Sveriges främsta digitala uppslagsverk med över 200 000 uppslagsord. Värdeneutralt, uppdaterat och alltid faktagranskat.

Kunskap för alla

Många av artiklarna i uppslagsverket finns både i en längre version och en version som skrivits med ett enklare språk. De enkla versionerna har en lättare meningsbyggnad, rak ordföljd och saknar förkortningar. Fackuttryck och termer förklaras på ett vardagligt och lättförståeligt sätt.

Uppslagsverket Junior uppskattas av de allra yngsta och vetgiriga besökarna.

Ordböcker

Låt besökarna på ditt bibliotek få tillgång till NE:s digitala ordböcker på engelska, spanska, finska, arabiska, persiska samt ett 20-tal minoritetsspråk.

E-språk

Med tjänsten kan besökaren förstärka och förbättra sin språkinlärning med hjälp av textuppläsning och inlärningsmaterial på svenska, engelska, tyska, franska och spanska.

Världens länder

En tjänst för alla besökare som vill öka sina kunskaper om världens länder och utveckla sin förmåga att förstå sammanhang och dra slutsatser om globala frågeställningar.

Världens religioner

En kunskapstjänst som blir alltmer aktuell i dagens samhälle. Utforska världen ur perspektivet religion och livsåskådning.

Korsordshjälpen

Erbjud besökarna en uppskattad korsordshjälp när de kört fast med korsordet. Med korsordshjälpen finns svaret även på de allra finurligaste ordgåtorna.

 

“Jag tycker att uppslagsverket är en bra introduktion till databaser för de som är ovana. NE är lätt, man får stava fel och man kan välja att läsa den enkla eller långa versionen.”

Susanne Lindström, Komvux bibliotek, Lund