NE för bibliotek

Biblioteken har länge varit mötesplatser öppna för alla där kunskap har en central plats. I en tid och i en värld där objektiv kunskap och fakta av hög kvalitet efterfrågas mer än någonsin spelar NE en betydande roll. Med NE får ni och era besökare tillgång till några av Sveriges främsta kunskapstjänster.

Uppslagsverket

Uppslagsverket

Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet. Många uppslagsord finns i två versioner, varav en med ett enklare språk.

Ordböcker

Ordböcker

Våra ordböcker omfattar allt från svensk ordbok till ordböcker på engelska, spanska, franska och tyska samt ett 20-tal minoritetsspråk.

Världens länder

En tjänst för alla som vill öka sina kunskaper om världens länder och utveckla sin förmåga att förstå sammanhang och dra slutsatser om globala frågeställningar.

Korsordshjälpen

Korsordshjälpen

Ta hjälp av vår smarta korsordshjälp när du kört fast med korsordet. Med korsordshjälpen hittar du rätt svar även på de allra finurligaste ordgåtorna.

E-språk

Nyhetsartiklar och undervisningsmaterial på svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Uppläsning och olika svårighetsnivåer förstärker och förbättrar inlärningen.

Världens religioner

I Världens religioner kan eleverna utforska världen ur perspektivet religion och livsåskådningar, antingen på egen hand eller tillsammans med klasskamrater och lärare.

Vill du veta mer om våra kunskapstjänster?

Kontakta oss

Ladda ner våra appar.