« Tillbaka till Om NE.se

Svensk ordbok

INGÅR NÄR DU PRENUMERERAR!

På NE.se hittar du en av Sveriges största och främsta ordböcker. Man kan säga att medan en encyklopedi beskriver världen så beskriver en ordbok språket. På NE.se får du båda tillsammans, vilket bildar en kraftfull kunskapskälla.

Här hittar du uppgifter om hur ett ord stavas, uttalas och böjs, men även hur det definieras och vilken ordklass det har (se exempelartikel nedan). Vidare får du reda på annan språkrelaterad information såsom ordled, konstruktion, bruklighet, synonymer, betydelserelationer och betydelsenyanser. Orden sätts också in i språkliga exempel, inte minst vanliga uttryck, idiom. Även ett ords historia beskrivs med när det första gången kan beläggas i svenskan.

I NE:s svenska ordbok finns det totalt ca 140 000 uppslagsord och sökfraser.

» Redaktionella principer: Svensk ordbok

Svensk ordbok – i korthet


• en av Sveriges största och främsta ordböcker
• uppgifter om ords stavning, uttal och böjning
• definitioner och ordklasser
• ordled, konstruktion, bruklighet, synonymer
• betydelserelationer och betydelsenyanser
• språkliga exempel, vanliga uttryck, idiom
• ords historia
• ca 140 000 uppslagsord och sökfraser

Exempel på en artikel ur NE:s svenska ordbok


vit
nästa »