>

Sverige behöver mer kunskap!

Kunskapsstiftelsen ska stimulera och skapa förutsättningar för att fler unga blir delaktiga i samhället. Vägen dit är ökad kunskap. Med kunskap i fokus vill vi också bidra till att öka integrationen i Sverige.

Vem kan ansöka?

Vi är öppna för alla goda idéer som bidrar till att höja kunskapsnivån hos barn och ungdomar i grundskole- och gymnasieåldern, inklusive förskoleklass. Projekten kan ha en teoretisk eller en mer praktisk inriktning eller vara en kombination av båda. Vi ser gärna att ansökningar skickas in från hela Sverige. Ansökningarna kan göras fortlöpande under året. Under juli och augusti lämnar vi dock inga besked.

Läs mer »

Pågående projekt

Under hösten 2015 startade Kunskapsstiftelsen ett integrationsprojekt tillsammans med Grundskoleförvaltningen i Malmö stad. Initiativet ska uppmuntra ungdomar att genom ett kamratligt utbyte hjälpa varandra avseende språkutveckling och integration samt få ökad förståelse och kunskap om varandras kulturer. Just nu deltar 30 elever i programmet som fått namnet Ung möter ung.

Läs mer »

Skicka en ansökan till oss!

Du kan när som helst skicka in din ansökan till Kunskapsstiftelsen. Beskriv ditt projekt kortfattat och vad det skulle kosta att genomföra. Glöm inte att uppge syfte och målsättning och under vilken period projektet ska genomföras. Var också noga med att ange vem som är ansvarig för projektet och hur vi kan nå honom eller henne.

Fyll i ansökan