Sverige behöver mer kunskap!

Kunskapsstiftelsen ska stimulera och skapa förutsättningar för att fler unga blir delaktiga i samhället. Vägen dit är ökad kunskap. Med kunskap i fokus vill vi också bidra till att öka integrationen i Sverige.

UMU top banner

Kunskap för integration

Projektet Ung möter ung är ett integrationsprojekt som vänder sig till ungdomar i årskurs 7-8. Målet är att etablerade och nyanlända ungdomar ska delta i ett program som syftar till ökad integration, språkfrämjande, ömsesidigt utbyte mellan jämnåriga elever samt högre måluppfyllelse i grundskolan.

Sedan starten i Malmö november 2015 har intresset för deltagandet varit stort och just nu deltar ca 30 ungdomar som träffas två kvällar i veckan för gemensamma aktiviteter där språkinlärning, samarbete och erfarenhetsutbyte står i fokus.

Ledarna

Projektet drivs av Susan Acevedo och Tarek Abdulla. Sedan starten har de jobbat med rekrytering av nyanlända och etablerade ungdomar, planering av aktiviteter samt kartläggning, uppföljning och mätning av elevernas utveckling. Ledarna och eleverna träffas två kvällar i veckan där fysiska aktiviteter blandas med läxhjälp och språkträning.

"Det är fantastiskt att se hur snabbt ungdomarna etablerar kontakt med varandra. När de känner sig trygga i gruppen kommer de med egna idéer och vågar utveckla sina tankar."
- Tarek Abdulla, projektsekreterare Ung möter ung.

"Viljan att lära sig det nya språket växer när man får lov att skratta tillsammans och umgås som vänner och vi märker att ju längre tiden går desto mer växer personerna och en helt ny förståelse för varandra byggs upp. Man ser att ungdomarna hjälps åt med att förklara begrepp och nya ord. Det blir språkutveckling utanför det vanliga klassrummet."
- Susan Acevedo, projektledare Ung möter ung.

Initiativtagare

Det tar i genomsnitt sju år för en nyanländ att lära sig det svenska språket. Kombinationen utanförskap och språksvårigheter gör att andelen nyanlända som avslutar sina gymnasiestudier är låg. Det är mot bakgrund av detta som Nationalencyklopedins kunskapsstiftelsen och Grundskoleförvaltningen i Malmö stad startade projektet Ung möter ung. Bakom står E.ON som sponsor.

"Vi är väldigt stolta och glada över Ung möter ung. Det är ett initiativ som tar vara på de otroliga styrkorna som finns i en mångfald av kulturer, samtidigt som deltagarna lär sig mer om språket och livet i Sverige och Malmö."
- Hubert Kjellberg, VD för Nationalencyklopedins kunskapsstiftelse.

"Vi hoppas så klart att det här i första hand ger ungdomarna som deltar större språkkunskaper, insikt och förståelse för hur det svenska samhället fungerar. Ledorden för projektet är språk, kunskap och integration, och det är med de prioriteringarna för ögonen som vi har lagt upp arbetet."
- Henric Kahlmeter, utbildningschef på Samordning & Stöd i Malmö stad.

Möten som skapar vänskap

På en tisdagsträff innan jul fick nyanlända och etablerade elever skriva ner sina intryck om integrationsprojektet Ung möter ung.

"Det är ett bra projekt, vi får träffa svenskar, vi kan lära oss svenska, vi gör aktiviteter, vi får lära oss om svenska samhället och traditioner som jul och lucia."
- Samir, 15 år från Afghanistan, deltagare Ung möter ung.

"Det är väldigt intressant och bra. Det är roligt att träffa nya människor och lära känna dem."
- Nicola, 14 år från Serbien, deltagare Ung möter ung.

Målet är att ha en välmående grupp med god sammanhållning där man värnar om och respekterar varandra.

Aktiviteter och läxhjälp

Under träffarna stöttar ledarna ungdomarna med skolarbeten, mentorskap och livscoachning.

Genom olika studiebesök på exempelvis stadsbibliotek och museum väcks en nyfikenhet hos eleverna som skapar en vilja att söka mer information och kunskap om vårt land och Malmö.

De erbjuds även praktiska workshops där de får hjälp med hur man skriver och utformar ett CV och personliga brev. Stöd ges även vid jobbansökan och sommarpraktikplatser.

Efter sommaren planeras ett kulturevent där eleverna själva får agera projektledare och ansvara för program, innehåll och övriga praktiska uppgifter.

Vill du veta mer?

Nationalencyklopedins kunskapsstiftelse
Ångbåtsbron 1
Box 890
201 80 Malmö
Telefon: 072-727 47 01
E-post: stiftelsen@ne.se