Sverige behöver mer kunskap!

Kunskapsstiftelsen ska stimulera och skapa förutsättningar för att fler unga blir delaktiga i samhället. Vägen dit är ökad kunskap. Med kunskap i fokus vill vi också bidra till att öka integrationen i Sverige.

Skolan är framtiden!

Sverige står inför många tuffa utmaningar, inte minst i skolan där allt fler resultat oroväckande nog pekar i fel riktning vid en jämförelse med andra länder.

Samtidigt vet vi att det finns en otrolig dynamik ute i landets skolor. Med elever fulla av upptäckarlust som inget annat vill än att lära sig mer. Med engagerade lärare som brinner för sin uppgift och som satsar allt för att fler elever ska ta nästa steg på kunskapsstegen.

Med Kunskapsstiftelsen vill vi bidra till att öka intresset för kunskap och bildning i skolan, både i det lilla och i det stora. Vi vill skapa möjligheter för fler att lära sig mer oavsett var man bor, varifrån man kommer eller vilka förutsättningar man har i övrigt.

Under året delar vi löpande ut stipendier till projekt på grundskole- och gymnasienivå, inklusive förskoleklass. Vi premierar de förslag som vi tror ger störst positiv effekt, oavsett om det är på hög eller låg nivå.

Ett annat syfte med Kunskapsstiftelsen är att den ska vara en idébank tillgänglig för alla. Här hittar du och dina kolleger så småningom inspiration för den egna undervisningen baserad på hur man framgångsrikt arbetat i andra skolor.

Till sist vill vi hälsa dig, din klass, skola eller förening välkommen att göra en ansökan. Ni har alldeles säkert en fantastisk idé som vi gärna vill vara med och förverkliga tillsammans med er.

Varmt välkommen!

Hubert Kjellberg
VD, Nationalencyklopedins kunskapsstiftelse

Kontakta oss

Nationalencyklopedins kunskapsstiftelse
Ångbåtsbron 1
Box 890
201 80 Malmö
Telefon: 072-727 47 01
E-post: stiftelsen@ne.se
Org. nr: 802478-3923

Styrelse

Boel Flodgren

Ordförande i Nationalencyklopedins kunskapsstiftelse, professor i handelsrätt och före detta rektor vid Lunds universitet.

Hans Albin Larsson

Styrelseledamot i Nationalencyklopedins kunskapsstiftelse, professor i historia och utbildningsvetenskap, författare, f.d. överdirektör Skolinspektionen

Catja Appelros

Ledamot i Nationalencyklopedins kunskapsstiftelse, Head of Corporate Sustainability på E.ON.

Hubert Kjellberg

VD för Nationalencyklopedins kunskapsstiftelse, VD för Nationalencyklopedin

Partner

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Vi, som energibolag, vill bidra till att bygga ett mer hållbart samhälle.

Instiftare

NE – Nationalencyklopedin – är Sveriges mest ansedda kunskapsföretag och en källa till kunnande, insikt och inspiration. Förutom uppslagsverket tillhandahåller vi ett flertal specialutvecklade digitala kunskaps- och utbildningstjänster som används dagligen av hundratusentals elever på grundskolor, gymnasier och universitet.