film är sammanhängande bilder eller berättelser inspelade med filmutrustning eller videokamera.

(11 av 69 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Genrer och stilar

Sedan film blev en konstform i slutet av 1800-talet har det uppkommit en mängd olika genrer och stilar. Hur en film kategoriseras kan bero på karaktären eller syftet med filmen. En dokumentärfilm försöker beskriva verkligheten utan att hitta på, medan en propagandafilm vill påverka

(44 av 312 ord)

Filmens språk

Filmen som konstform har utvecklat ett eget sätt att berätta, ett filmspråk. En film är uppbyggd av scener, som närmast kan beskrivas som ett avgränsat händelseförlopp. Filmscenerna fogas sedan samman till sekvenser. Om man jämför med en bok kan man säga att en scen är en mening och en sekvens är ett kapitel. En sekvens hålls oftast samman av att den utspelas i samma miljö eller inom en viss obruten tidsföljd.

I en films synopsis (synops) beskrivs kortfattat handlingen utan

(80 av 590 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

Filmens födelse

Under 1800-talet gjordes leksaker som byggde på den mycket gamla kunskapen att ögat för en kort tid kan hålla kvar synintrycket av en bild. Man tecknade ett antal delar

(29 av 206 ord)

Den moderna filmindustrin etableras

Under filmens första år stod kringresande filmförevisare för de flesta visningarna. Men i början av 1900-talet började man bygga fasta biografer för visning av film. Under 1900-talets första årtionde startades också filmbolag för industriell filmproduktion. Filmerna blev allt längre och både tekniskt

(42 av 296 ord)

Ljud och färg

I början var alla filmer stumfilmer, alltså filmer som saknar inspelat ljud. Men det var inte tyst i biosalongerna eftersom filmen ofta ackompanjerades av en pianist eller ibland av

(29 av 206 ord)

Filmens kris

Under andra världskriget ökade intresset för film, produktionen blev större och publiken strömmade till biograferna. Men

(16 av 111 ord)

Nya riktningar

Konstnärligt var dock filmen stark och livskraftig under 1950-talet. Den mest framträdande stilen i USA var kriminalfilmer som kallas film noir. En annan viktig riktning var neorealismen i Italien. Dessa filmer hade ofta

(33 av 235 ord)

Filmen som vara

Mot slutet av 1970-talet var den stora trenden i amerikansk film att alltmer betona marknadsföringen av filmerna, alltså hur de skulle säljas. Man gjorde få och dyra filmer med mycket action och specialeffekter. Marknadsföringen av en film kostade ofta lika mycket som produktionen. Filmserier som Star Wars och Star Trek blev

(51 av 358 ord)

Filmen i Sverige

Första gången man visade film för en betalande publik i Sverige var sommaren 1896 på en utställning i Malmö. År 1911 började filmbolaget Svenska Bio i Kristianstad en fortlöpande produktion av filmer. Där arbetade regissörerna Victor Sjöström och Mauritz Stiller. Under 1910-talet och början av 1920-talet gjorde de en rad filmer som gjorde svensk film känd över hela världen. Svenska Bio slogs 1919 samman med ett annat filmbolag och bildade Svensk Filmindustri (SF). Det har alltsedan dess

(77 av 544 ord)

Medverkande

  • Per Söderberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, film. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/film