Finland är ett land i norra Europa. Det ligger vid Östersjön. Till Finland hör också ögruppen Åland. I landet bor 5,6 miljoner

(22 av 147 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Finland är en del av Norden och ligger i Nordeuropa. Landets huvudstad heter Helsingfors.

Till Finland hör aven det självstyrande landskapet Åland.

Finlands kustnära delar besår av öppen

(28 av 200 ord)

Befolkning

Finland är glest befolkat. Flest människor, omkring en miljon, bor i sydväst, i och omkring huvudstaden Helsingfors. Andra stora städer, också de

(22 av 143 ord)

Religion

Finland blev protestantiskt under reformationen på 1500-talet. Michael Agricola brukar kallas

(11 av 62 ord)

Utbildning

De flesta barn går i förskola. Barnen börjar skolan när de

(11 av 78 ord)

Sociala förhållanden

Finland har hög levnadsstandard och ett väl fungerande system med pensioner,

(11 av 44 ord)

Näringsliv

Många finländare arbetar inom industrin. Skogen är den viktigaste råvaran, och i

(12 av 79 ord)

Statsskick och politik

Finland är en demokratisk republik. Presidenten väljs direkt av folket för en tid av sex år och kan väljas om en gång. Finlands president har mycket makt när det gäller utrikespolitiken och försvaret.

(33 av 230 ord)

Kultur

Den äldsta finska folkkulturen spelar en stor roll även i Finlands moderna kulturliv. Gamla folksånger om forntida hjältar och äventyr samlades på 1800-talet ihop i ett stort diktverk som kallas Kalevala. Kalevala har inspirerat många konstnärer och tonsättare. Den världsberömde kompositören Jean Sibelius skrev

(44 av 311 ord)

Historia

Se även tabell med viktiga årtal.

Namnet Finland (finska Suomi) gällde från början bara den sydvästra delen av landet. Under medeltiden kallades hela landet Österland men från början av 1500-talet används Finland för hela landet.

Stenåldern, bronsåldern, järnåldern (cirka 7300 före Kristus–1150 efter Kristus)

Finnarna invandrade österifrån till det som i dag är Finland för närmare 5 000 år sedan. Svenskar började bosätta sig i kusttrakterna för över 1 000 år sedan. Under stenåldern levde invånarna av jakt på säl

(80 av 711 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Finland. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/finland