Sverige är ett land i norra Europa. Det hör till Norden. I väster har det landgräns mot Norge och i öster mot Finland. Vatten som omger landet är Östersjön, Kattegatt och Nordsjön.

I Sverige bor 10,5 miljoner människor (se landsfakta

(40 av 277 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Sverige är en del av Norden och ligger i Nordeuropa. Landets huvudstad heter Stockholm.

Södra Sverige har platt eller kullig terräng, medan den från mellersta Svealand och norrut

(28 av 198 ord)

Befolkning

De flesta svenskar bor i tätorter i södra delen av landet. Många har flyttat från landsbygden till städer, framför allt till Stockholmsområdet. I Norrland är det

(26 av 172 ord)

Religion

Kristendomen är den största religionen i Sverige, och Svenska kyrkan är det största religiösa samfundet. Många svenskar är medlemmar,

(19 av 134 ord)

Utbildning

Utbildningen i Sverige är för det mesta gratis hela livet och betalas med skatter. De flesta barn går i förskola från 1 till 5

(24 av 171 ord)

Sociala förhållanden

I Sverige har politikerna länge försökt fördela resurserna ganska jämnt mellan invånarna. De som tjänar pengar får betala skatt. Staten och kommunerna använder sedan skatterna till bland annat skolor, sjukhus, äldreomsorg, pensioner och bidrag. Meningen är att alla invånare ska ha

(41 av 288 ord)

Näringsliv

De flesta svenskar arbetar med tjänster av olika slag, till exempel som lärare, sjuksköterska, socialarbetare, fastighetsskötare eller konsult. En del jobbar med utveckling av ny teknik, bland

(27 av 189 ord)

Statsskick och politik

Sverige är en konstitutionell monarki. Det innebär att en kung eller drottning är statschef men att riksdagen och regeringen har makten. De fyra grundlagarna anger hur det svenska statskicket ska vara utformat.

Vart fjärde år är det val i Sverige. Då väljs de politiker som ska sitta i riksdagen, i landets kommuner och i regionerna. Vart femte år hålls EU-val. Då bestämmer folket vilka politiker som ska sitta i EU-parlamentet.

Riksdagen beslutar om lagar och skatter. Den

(77 av 541 ord)

Kultur

Från forntiden har hällristningar och olika typer av gravar bevarats till nutid. Från vikingatiden finns runstenar och under medeltiden byggdes landets äldsta kyrkor. Då kom också de äldsta lagarna till, de så kallade landskapslagarna.

På 1700-talet byggdes Drottningholmsteatern som fortfarande används. Den världsberömda biologen Carl von Linné och visdiktaren och sångaren Carl Michael Bellman levde också vid denna tid. Moderna efterföljare till Bellman är Evert Taube och Cornelis

(68 av 485 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

Stenåldern (cirka 11000–1800 före Kristus)

Under slutet av den senaste istiden vandrade jägarfolk in i det

(11 av 63 ord)

Bronsåldern (cirka 1800–500 före Kristus)

Under bronsåldern delades samhället alltmer upp mellan de som var rika

(11 av 36 ord)

Järnålder (cirka 500 före Kristus–1050 efter Kristus)

Under järnåldern använde man järn till redskap, och man skrev med

(11 av 27 ord)

Medeltiden (1050–1523)

Under början av medeltiden spreds kristendomen i Sverige. Efter hand uppstod också landet Sverige där stora delar av Götaland

(19 av 133 ord)

1500-talet och 1600-talet

I början av 1500-talet tog Gustav Vasa makten och blev kung i Sverige. Under hans tid fick kungen alltmer makt, och från och med då fick kungens

(27 av 192 ord)

1700-talet och 1800-talet

1700-talet brukar kallas frihetstiden eftersom kungen eller drottningen inte längre var enväldig utan riksdagen och riksrådet hade stor makt. Under slutet av 1700-talet och under 1800-talet ökade befolkningen mycket på landsbygden. För att jordbruket skulle bli mer effektivt

(38 av 266 ord)

1900-talet

I början av 1900-talet infördes politisk demokrati. Från och med år 1909 fick alla män rösta i valet till andra kammaren i riksdagen och från och med 1921 även

(29 av 207 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sverige. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/sverige