Tyskland är ett land i Europa med kust mot Östersjön och Nordsjön i norr och med Alperna som gräns i söder. Det är

(23 av 163 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Tyskland ligger i norra Mellaneuropa. Landets huvudstad heter Berlin.

Landet höjer sig som en trappa från norr till söder med lågland vid kusten, kullar i mitten

(26 av 184 ord)

Befolkning

Tyskland är mycket tättbefolkat, och ungefär en tredjedel av befolkningen lever i storstäder. Särskilt

(14 av 96 ord)

Religion

Ungefär två tredjedelar av befolkningen är kristna. På 1500-talet genomfördes reformationen

(11 av 76 ord)

Utbildning

Skolsystemet är lite olika i de olika delstaterna, men de flesta eleverna måste gå i skolan minst nio år. Eleverna börjar när

(22 av 152 ord)

Sociala förhållanden

Tyskland är ett socialt väl utvecklat land med hög levnadsstandard. Nästan alla vuxna är med i ett system som kallas socialförsäkring. Socialförsäkringen innebär

(23 av 162 ord)

Näringsliv

Tyskland är ett av världens största industriländer, och landets ekonomi är starkt inriktat på export till andra länder. I Ruhrområdet arbetar många på tunga industrier och tillverkar

(27 av 183 ord)

Statsskick och politik

Tyskland var fram till slutet av 1800-talet uppdelat i olika små riken, och än i dag har landets olika delar stort självstyre. Landet är en förbundsstat med 16 delstater som har egna parlament och regeringar. Delstaterna bestämmer

(37 av 260 ord)

Kultur

Tysktalande länder var redan under medeltiden viktiga för spridandet av den europeiska kulturen. Den medeltida sagan Nibelungenlied ligger till grund för Wagners 1800-talsoperor Nibelungens ring, som består av fyra olika operor. Reformatorn Martin Luther, som levde på 1500-talet, var även en framstående författare och bibelöversättare. Vid samma tid verkade de stora konstnärerna Albrecht Dürer, Lucas Cranach den äldre och Hans

(60 av 426 ord)

Historia

I Tyskland har man hittat 500 000 år gamla lämningar efter människor. Från cirka 1000 före Kristus började olika folk att bosätta sig i området, och man har hittat gravar med värdefulla föremål. Här bodde kelter och germaner och senare slaver. På 500-talet erövrade de germanska kungar som bodde i nuvarande Frankrike delar av västra Tyskland och Österrike. Efter germanfolkets kejsare Karl den stores död i början av 800-talet delades hans rike mellan hans sonsöner. Den östra delen kom då att

(81 av 804 ord)

Fördjupning: Politiskt system

Tyskland styrs enligt en grundlag som antogs 1949 av dåvarande Västtyskland. Västtyskland och Östtyskland återförenades 1990 och det nygamla landet antog Vässtysklands grundlagar (författning). Tyskland är sedan dess en förbundsstat med 16 delstater. Städerna Berlin, Bremen och Hamburg är egna delstater, så kallade stadsstater. Alla delstater bestämmer mycket själva. De har egna författningar, egna parlament och egna regeringar. Delstaterna kan exempelvis själva bestämma över skola, polis och kultur.

Principen att dela makten

(72 av 501 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Tyskland. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/tyskland