bronsåldern, den period i Christian Jürgensen Thomsens treperiodssystem för förhistorisk tid då bronsen var råmaterialet för redskap och vapen. Flinta och

(21 av 147 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kronologi

År 1885 delade Oscar Montelius in den nordiska bronsåldern i sex perioder, en indelning som i huvudsak fortfarande är giltig och som används i de nordiska länderna, Nordtyskland och Polen (jämför landsartiklarnas avsnitt

(33 av 233 ord)

Tidig bronsålder

Bronsåldern började inom områden med en redan utvecklad kopparteknologi, då man legerade koppar först med arsenik och senare med 10 procent tenn. I Främre Orienten fanns redan städer med utvecklad organisation, hantverk och handel, och övergången till en ”bronsålder” innebar knappast någon märkbar förändring, varken för den enskilde eller för samhället i stort. Annorlunda blev läget under tredje årtusendet f.Kr., då städer som Ebla i Syrien

(66 av 459 ord)

Ekonomi och näringar

Levnadsformernas ekologiska förutsättningar är mycket olika inom det väldiga området, men några drag i samhällsutvecklingen gäller överallt: de ekonomiska förändringarna, teknologins utveckling och den sociala stratifieringen. Utbytet av prestigevaror kombinerades snart med massproduktion och handel med redskap för dagligt bruk, såsom yxor och skäror. De tekniska metoderna förbättrades, samtidigt som kunskapen spreds även till de områden som saknade gruvor och metallurgisk

(61 av 429 ord)

Boplatser

En mängd boplatser är kända från hela bronsåldern; åtskilliga är kraftigt befästa. Bosättningsmönstret återspeglar samhällets allt starkare sociala uppdelning, men längre än till allmänna antaganden kommer man inte utom i fråga om städerna i Främre Orienten och palatsen på Kreta

(40 av 284 ord)

Sen bronsålder

Över större delen av Europa skedde en övergång till brandgravskick (se brandgrav) från cirka 1400 f.Kr. och några hundra år framåt (jämför Sverige, förhistoria). De brända benen lades i en urna som sattes ned i en grävd grop under flat mark i stora gravfält, som kan innehålla flera hundra urnegravar. Skillnaden mot det tidigare gravskicket med enstaka högar med

(59 av 415 ord)

Medverkande

  • Evert Baudou

Litteraturanvisning

T. Champion m.fl., Prehistoric Europe (1984);
J.M. Coles & A.F. Harding, The Bronze Age in Europe (1979);
M.  Grjasnow, Südsibirien, Historia Mundi (1970);
A. Hagen, Historiens rötter, Bonniers Världshistoria 1 (1982);
R. & G. Håland, I begynnelsen, Bra Böckers Världshistoria 1 (1983);
K. Kristiansen, Europe Before History (1998).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, bronsåldern. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bronsåldern