fetter, fasta, halvfasta eller flytande viskösa produkter som erhålls från växt- eller djurceller. Fetter som är flytande vid rumstemperatur kallas i allmänhet oljor.

Kemiskt består naturligt förekommande fetter till ca 97 % av blandningar av olika triacylglyceroler (triglycerider), dvs. estrar av glycerol med alifatiska ogrenade fettsyror, oftast med

(48 av 331 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Framställning och bearbetning

Hantering och lagring av frön och andra fettråvaror är av stor betydelse för fettets kvalitet; i skadade frön sker snabbt hydrolys och oxidation. Efter

(24 av 169 ord)

Egenskaper

De fysikaliska och kemiska egenskaperna hos fetter bestäms till stor del av de ingående fettsyrorna. Kedjelängd och omättnadsgrad är de viktigaste faktorerna för ett fetts

(25 av 176 ord)

Användning

Huvuddelen av alla oljor som produceras används som livsmedel. Fett är en viktig ingrediens i många livsmedelsgrupper: matfett, ost, charkuteriprodukter, choklad, bröd, snacks m.m. Fetter är viktiga

(27 av 188 ord)

Fett i kosten

Fett utgör en viktig komponent i kosten dels som energikälla och bärare av fettlösliga vitaminer, dels för smaken eftersom många aromämnen är fettlösliga. Fettets konsistens och övriga egenskaper är beroende av fettsyrasammansättningen. Vid rumstemperatur har fett med hög

(38 av 269 ord)

Medverkande

  • Lars Ellegård
  • Leif Hambraeus
  • Ragnar Ohlson

Litteraturanvisning

A.E. Bailey (utgivare), Bailey’s Industrial Oil and Fat Products (1979–);
R.J. Hamilton & A. Bhati (utgivare), Recent Advances in Chemistry and Technology of Fats and Oils (1987);
H. Korp & N. Lindskoug (utgivare), Matfettslexikon (1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, fetter. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fetter