kolhydrater, ämnesklass som omfattar enkla sockerarter (monosackarider) samt polymerer av sådana (di-, tri-, tetra- och

(15 av 106 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förekomst och funktion

Cellulosa, uppbyggd av sockerarten glukos, är den vanligaste organiska föreningen på jorden och naturens viktigaste konstruktionsmaterial.

I växterna har cellulosafibrerna samma roll som armeringsjärnen i armerad betong, medan en annan polysackarid, hemicellulosa, tillsammans med lignin (ett polymert material med tredimensionell, oändlig struktur) fyller cementens roll. Kitin, konstruktionsmaterialet i skalet hos insekter och

(52 av 370 ord)

Kemisk struktur och namngivning

Kolhydrater delas in i enkla och sammansatta, där de senare är uppbyggda genom hopfogning av två eller flera enkla socker­arter via syrebryggor (glykosidbindningar). En enkel sockerart kallas monosackarid, medan sammansatta kallas di-, tri-, tetra- etc. eller polysackarid, beroende på om två, tre, fyra

(43 av 307 ord)

Biologisk aktivitet

Många kolhydrater har biologisk aktivitet som betingar specificitet mot och igenkänning av andra molekyler. Strukturellt är dessa glykaner uppbyggda av enheter av samma eller olika slag som kan innehålla upp till tolv enkla sockerarter. Ofta är glykanerna bundna till andra komponenter i så kallade glykokonjugat, till exempel lipider (lipopolysackarider, glykolipider) eller proteiner (glykoproteiner, proteoglykaner). Kapslarna hos vissa bakterier, såsom streptokocker, består till exempel av polysackarider som är immunologiskt aktiva (antigener).

Bakteriepolysackarider

(71 av 504 ord)

Näringsfysiologi

Från näringsfysiologisk synpunkt är kolhydraterna en viktig men inte livsnödvändig komponent i kosten. Förutom att utgöra en dominerande och billig energikälla har också de osmältbara kolhydraterna i form av kostfibrer kommit att få stor betydelse för hälsan.

Ofta används begreppet snabba och långsamma kolhydrater med avseende på hur snabbt de påverkar blodsockerhalten. Egentligen är detta missvisande då

(57 av 405 ord)

Medverkande

  • Lars Ellegård
  • Leif Hambraeus
  • Lennart Eberson
  • Stefan Nordlund
  • Ulf Lindahl

Litteraturanvisning

L. Abrahamsson med flera (redaktörer), Näringslära för högskolan (6:e upplagan 2013).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kolhydrater. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kolhydrater