Det är elektronerna i enhetscellen som sprider den inkommande röntgenstrålningen. Att bestämma en kristallstruktur från röntgendata är detsamma som att bestämma elektrontätheten ρ(x, y, z) i enhetscellen. Intensiteten Ihkl hos en röntgenstråle som reflekteras från en planskara med Miller-index hkl är proportionell mot den s.k. strukturfaktorn Fhkl i kvadrat,

Ihkl = Q|Fhkl|2

där Q är proportionalitetskonstanten. Strukturfaktorn beskriver den resulterande våg som bildas genom interferens av de N vågor som sprids av de

(73 av 742 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Strukturlösningsmetoder. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kristallografi/strukturlösningsmetoder