mejeriindustri, industrigren inom livsmedelsindustrin, etablerad för att saluföra och förädla mjölk

(11 av 38 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Teknologi och företagsutveckling

Av avgörande betydelse för mejerihanteringens industrialisering var separatorn, som liksom pastöriseringsapparaten introducerades på 1880-talet. Separatorn skiljer på mekanisk väg grädde från mjölk och gjorde smörtillverkningen både lättare och snabbare. Förutom stora kraftdrivna separatorer, som togs i industrins tjänst, tillverkades handdrivna modeller lämpade för hemmabruk.

(44 av 310 ord)

Marknader och institutionell miljö

För 1800-talets svenska mejerier var tillverkningen av smör en huvudsyssla. Merparten av tillverkningen såldes på en internationell marknad. Smöret svarade i slutet av 1890-talet för mer än 10 % av det svenska exportvärdet, och Sverige var vid det sekelskiftet en av världens mest ansedda smörexportörer. Efter sekelskiftet ökade den svenska hemmamarknaden i betydelse. Smörets andel av exporten sjönk, men var fortfarande

(60 av 425 ord)

Sysselsättning och maskulinisering

Under 1910-talet var antalet sysselsatta inom svensk mejeriindustri drygt 4 000, vilket motsvarade ca 1 % av den totala sysselsättningen inom industrin. Under efterkrigstiden har andelen

(24 av 165 ord)

Medverkande

  • Jan Jörnmark
  • Kersti Ullenhag

Litteraturanvisning

Litt.
J.-E. Pettersson, ”Då böndernas mejerier lades ned: Långsiktig och situationsbetonad strukturomvandling i Uppsala län åren kring andra världskriget”, Historisk tidskrift 1983;
L. Sommestad, Från mejerska till mejerist ( 1992).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, mejeriindustri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mejeriindustri