stokastisk process, slumpmässig funktion, slumpkurva, matematisk modell för förlopp som utvecklar sig slumpmässigt i tid eller rum. Det kan gälla ledningsväxlingar under en rösträkning (se bild),

(26 av 184 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Typer av stokastiska processer

Många typer av stokastiska processer har egna artiklar i NE. För

(11 av 17 ord)

Markov-processer

I en Markov-process finns all tillgänglig information om processens framtid samlad i värdet just nu. Om Markov-processen har diskret tid, t.ex. om den bara är

(25 av 177 ord)

Martingalteori och stokastisk analys

Gränsvärdessatser för summor av oberoende stokastiska variabler (stora talens lag, centrala

(11 av 74 ord)

Stationära processer

En stokastisk process är stationär om dess statistiska egenskaper inte ändrar sig med tiden.

(14 av 97 ord)

Partikelsystem med växelverkan

Problem från den statistiska mekaniken om stokastiska processer som består av

(11 av 77 ord)

Statistisk slutledning för stokastiska processer

För modellering med stokastiska processer krävs statistiska metoder för anpassning till den praktiska situationen.

(14 av 96 ord)

Historik

Stokastiska processer är ett huvudämne inom sannolikhetsteorin, och den tidigare utvecklingen behandlas i artikeln sannolikhetsteori. Den nyare utvecklingen startade med Einsteins studier 1905 om brownsk rörelse – den oregelbundna rörelsen hos en partikel uppslammad i en vätska som orsakas av molekylernas stötar mot partikeln. En milstolpe var att Norbert Wiener 1923 genomförde en strikt matematisk behandling av den brownska rörelsen. Wiener använde Lebesgues nyutvecklade integrationsteori och

(66 av 466 ord)

Medverkande

  • Holger Rootzén

Litteraturanvisning

W. Feller, An Introduction to Probability Theory and Its Applications 1 (3:e upplagan 1968);
G.R. Grimmet & D.R. Stirzaker, Probability and Random Processes (2:a upplagan 1992).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, stokastisk process. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stokastisk-process