Sydkorea, stat i Östasien; 99 270 km2, 51,4 miljoner invånare (2023). Sydkorea omfattar södra delen av Koreahalvön och skiljs från Nordkorea (Demokratiska folkrepubliken

(23 av 157 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Sydkorea är bergigt med Taebaekbergen utmed östkusten, som därför är rak och brant. Sobaekbergen ligger i sydväst. Västkusten, som vetter mot Gula havet,

(23 av 164 ord)

Befolkning

Sydkorea hade 2020 en genomsnittlig befolkningstäthet av 522 invånare per km2, men bosättningen

(13 av 95 ord)

Språk

Officiellt språk är koreanska. Seouldialekten utgör norm för standarduttalet. Dialektskillnaderna mellan

(11 av 62 ord)

Religion

För religion i Korea före1948 samt inhemsk traditionell religion i Korea, se Korea (Religion).

I Sydkorea uppges ungefär 33 % av befolkningen (2010) vara kristen. Majoriteten av dessa tillhör självständiga

(30 av 203 ord)

Utbildning

Den konfucianska läran har i många århundraden genomsyrat samhällsstruktur och socialt liv i Korea. Utbildning och högre studier har därför haft hög status, men det har varit en möjlighet

(29 av 204 ord)

Sociala förhållanden

Den snabba ekonomiska utvecklingen under 1980- och 90-talen skedde i ett samhälle som fortfarande var starkt präglat av traditionella värderingar och konfuciansk samhälls- och familjesyn. Livstidsanställning enligt japansk modell var det vanliga på större arbetsplatser, vilket gav de anställda ekonomisk och social trygghet men medförde ett tämligen ineffektivt

(48 av 342 ord)

Näringsliv

När Koreahalvön delades var Sydkorea huvudsakligen ett jordbruksland. I början av 1960-talet började det omvandlas till ett s.k. nytt industriland och blev en av Asiens fyra ”tigrar” (tillsammans med Hongkong, Singapore och Taiwan). Förändringen skedde med hjälp av utländskt (främst amerikanskt och japanskt) kapital, med en exportinriktad utvecklingsstrategi och med stark statlig indirekt påverkan och kontroll av marknadsekonomin.

En rad framgångsrika femårsplaner sedan 1962 gav en snabb tillväxt i ekonomin,

(70 av 498 ord)

Jordbruk

Endast 1/5 av landarealen är odlingsbar. Jordbruket är koncentrerat till floddalarna och låglandet i väster och söder, där man kan ta två skördar per år. Produktiviteten inom jordbruket ökar

(29 av 206 ord)

Skogsbruk

Den ursprungliga skogen utarmades svårt på grund av rovavverkning fram till 1945, och

(13 av 86 ord)

Fiske

Sydkorea har lång kust och är omgivet av fiskrika vatten. Fisk spelar en viktig

(14 av 99 ord)

Mineral

Mindre än 15 procent av Koreahalvöns kända mineraltillgångar finns i Sydkorea. Främst utvinns volfram, grafit och

(16 av 110 ord)

Energi

Energikonsumtionen har ökat betydligt för varje år, till följd av industrins expansion och stigande levnadsstandard med ökat bilägande. År 2008 svarade olja för 43 procent av energibehovet, kol för 28 procent, naturgas för 15 procent och kärnenergi för 14 procent.

(40 av 284 ord)

Industri

Sydkorea har brist på mineral och energiråvaror men har haft god tillgång på utbildad arbetskraft. Då lönerna var låga kunde Sydkorea från början av 1960-talet i allt större utsträckning producera textilvaror och andra enkla konsumtionsvaror för export. Under de senaste årtiondena har konkurrensen ökat från främst Kina, och textilvaror utgör nu bara några

(53 av 375 ord)

Utrikeshandel

En ständigt växande export var drivkraften för Sydkoreas ekonomiska utveckling under flera årtionden. Underskott i handelsbalansen var det vanliga,

(19 av 135 ord)

Kommunikationer

Under 1990-talet skedde en omfattande utbyggnad och förbättring av det sydkoreanska vägnätet och motorvägar förbinder nu alla de stora städerna. Vägarna är viktiga för godstransporterna och svarar för 77

(29 av 203 ord)

Massmedier

Tidningsspridningen i Sydkorea är stor. Sedan 1980-talet har en kraftig expansion ägt rum inom pressen, i första hand i Seoul.

(20 av 141 ord)

Statsskick och politik

Efter att under ett drygt kvartssekel har styrts av aukoritära militärregimer

(11 av 24 ord)

Statsskick

Sedan Sydkoreas första konstitution antogs 17 juli 1948 har sju större konstitutionsrevideringar genomförts. Revideringarna från perioden 1962–87 har tydligt speglat maktkampen mellan president och parlament. Under denna period gick utvecklingen mot en

(32 av 228 ord)

Politik

Sedan sin tillkomst 1948 uppvisar Sydkorea en partipolitisk historia med många och tvära kast. Inför presidentvalet 1987 hade Demokratiska rättvisepartiets presidentkandidat, generalen Roh Tae Woo, accepterat oppositionens krav på direkt presidentval och amnesti för politiska fångar. Splittring mellan oppositionsledarna Kim Yong Sam och Kim Dae Jung gav Roh en klar seger.

Oppositionen fick majoritet i parlamentet efter valet 1988 men 1990 slog Kim Yong Sam och Kim Jong Pil ihop sina partier med regeringspartiet, och därigenom uppstod det nya Demokratiska

(80 av 654 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Sydkorea är utformad enligt västeuropeiska kontinentala förebilder och är

(11 av 67 ord)

Försvar

Försvaret bygger på ett nära samarbete med USA och har i förebyggande syfte hög beredskap med hänsyn till det geografiska läget och den fortlöpande politiska situationen i Nordkorea. Det är sedan länge organiserat med allmän värnplikt med en första tjänstgöring om 26 månader (flottan och flygvapnet 30 månader). USA

(49 av 348 ord)

Film

Den koreanska filmen fick sin första succé 1946 med Choi In Kyus ”Jayu-manse” (’Hurra för friheten’), en film om en motståndsgrupp i krig mot den japanska ockupationsmakten. Koreakriget utplånade nästan den unga filmindustrin, och under striderna producerades endast 5–6 filmer om året i de sydkoreanska städerna Pusan och Taegu. Efter stilleståndsavtalet 1953 ökade dock utbudet snabbt – från 18

(59 av 419 ord)

Musik

För musiken före Koreas delning, se Korea (Musik).

Sydkorea har producerat

(11 av 78 ord)

Populärmusik

Under det japanska styret av Korea, 1910–45, marginaliserades aktivt den koreanska kulturen. I stället lyftes enka och annan japansk populärmusik fram och gav upphov till en romantisk populärsång kallad trot (efter foxtrot) eller ibland ppongjjak (onamatepoetisk efter tvåtaktsrytmen). En tidig trot-sångerska var Lee Nan Young (1916–65).

Under 1950- och 60-talen tilltog västinfluenserna i Sydkorea till följd av de amerikanska truppernas närvaro efter Koreakriget. Västifieringen var också ett sätt att

(69 av 486 ord)

Historia

För Sydkoreas historia före 1948, se Korea (Historia).

Sedan Sydkorea under namnet Republiken Korea utropats 15 augusti 1948, övergick regeringsmakten till det nyvalda parlamentet och den av president Syngman Rhee ledda regeringen. Rhees presidenttid präglades av den starka politiska spänning till Nordkorea som skulle leda till Koreakriget (1950–53). Den åldrande Rhee blev efter kriget alltmer diktatorisk men tvingades avgå efter oroligheter 1960. Makten övertogs av en liberal regim under president Yun Po Sun (1897–1990) och premiärminister Chang

(77 av 546 ord)

Medverkande

 • Anders Jönsson
 • Curt Dahlgren
 • Gabriel Jonsson
 • Göran Andersson
 • Irene Nørlund
 • Jan von Konow
 • Jan-Olof Svantesson
 • Johanna Broman Åkesson
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Michael Tapper
 • Solveig Mårtensson
 • Staffan Rosén
 • Ulf Arvidsson

Litteraturanvisning

Bruce Cumings, Koreas Place in the Sun: A Modern History (2005);
Young Whan Kihl (utgivare), Korea and the World: Beyond the Cold War (1994);
Joungwon A. Kim, Divided Korea: The Politics of Development, 1945–1972 (1976);
Myung Oak Kim, The New Korea: An Inside Look at South Koreas Economic Rise (2010);
Koon Woo Nam, South Korean Politics (1989).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Sydkorea. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sydkorea