(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Den tidiga arkeologin

Trots att den antikvariska fornforskningen i många länder hade en flerhundraårig tradition uppträdde en vetenskaplig arkeologi först på 1820-talet. Genom systematiska iakttagelser av fyndsammanhangen kunde vid denna tid dansken C.J. Thomsen uppställa det s.k. treperiodssystemet

(35 av 249 ord)

Människans evolution

Ännu under 1800-talets första hälft var många forskare i Europa påverkade av den bibliska skapelseberättelsens historiesyn, innefattande ärkebiskop James Usshers 1650 gjorda beräkning av världens skapelse till 4004 f.Kr. Vid denna tid hade dock grunden lagts till en radikal omvärdering av människans allra äldsta historia. Observationer gjorda av en rad naturforskare alltifrån slutet av 1700-talet, såsom Erasmus Darwin, Jean-Baptiste de

(60 av 422 ord)

Högkulturernas arkeologi

En annan linje i arkeologins vetenskapliga utveckling representeras av upptäckterna av högkulturerna i Egypten, Främre Orienten, medelhavsområdet, Indien och Mellanamerika. I många fall gick detta arbete hand i hand med språkforskningen. Fransmannen Jean-François Champollions dechiffrering av den tvåspråkiga Rosettestenen 1824 blev en viktig utgångspunkt för egyptologins utveckling, och

(48 av 340 ord)

Ekologisk forskning

Arkeologins äldre internationella historia har i mycket fått färg av dramatiska upptäckter av praktfulla fynd som kastat effektfullt ljus över tidigare okända civilisationer. I många fall kom dessa arbeten samtidigt att påskynda ämnets metodiska utveckling och att berika

(38 av 267 ord)

Tidig 1900-talsarkeologi

Under början av 1900-talet utvecklade tysken Gustaf Kossinna uppfattningen att arkeologiska kulturer ofta hade ett lokalt ursprung och att det

(20 av 137 ord)

Nya arkeologin

Från mitten av 1960-talet och under 1970-talet tog arkeologin starka intryck av den angloamerikanska mer samhällsinriktade new archaeology (nya arkeologin). Studiet av sociala och ekonomiska processer, ofta

(27 av 190 ord)

Arkeologin i dag

Denna arkeologiska inriktning kom i slutet av 1980-talet att börja ifrågasättas av en inriktning som

(15 av 107 ord)

Medverkande

  • Anna Lihammer
  • Bo Gräslund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Arkeologins internationella historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/arkeologi/arkeologins-internationella-historia