kvarnindustri, gren inom livsmedelsindustrin med tillverkning av mjöl och gryn samt

(11 av 46 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Teknik

Liksom många andra arbetsbesparande tekniker utvecklades kvarnindustrins maskiner i USA. Bristen på arbetskraft, som här kombinerades med rika skördar,

(19 av 132 ord)

Konkurrens och marknader

När Sverige 1888 införde tullskydd på spannmål fick kvarnindustrin skyddade marknader. Föregående decennium hade inneburit hårdnande konkurrens och kraftigt fallande priser på spannmål, framför allt på vete. När Europa översvämmades av spannmål

(32 av 225 ord)

Statlig reglering och nyorientering

Första världskriget innebar ransonering. Svenska staten beslagtog och ransonerade såväl spannmål som mjöl och bröd. Konsumtionen sjönk. En återhämtning åren omedelbart efter krigsslutet följdes under

(25 av 173 ord)

Strukturomvandling

Efter kriget mötte kvarnindustrin minskad efterfrågan. Intresset för matlagning och bak var under 1950-talet sjunkande. Tidens skönhetsideal försvagade intresset för mjölprodukter, vilka ansågs fettbildande, varför konsumtionen av bröd minskade. Kvarnarna försökte

(31 av 215 ord)

Medverkande

  • Jan Jörnmark
  • Kersti Ullenhag

Litteraturanvisning

Betänkande angående tullsystemets verkningar i Sverige före världskriget 2, SOU 1924:38;
A. Gabrielsson, ”Livsmedelsindustri”, Sveriges industri 1992;
M. Lundqvist, ”Kvarnar och mjöl – Teknik & Kultur”, Tidskrift för teknik-, industri- och arbetshistoria 1988.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, kvarnindustri. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kvarnindustri