Digitala läromedel för alla klassrum

Digitala läromedel från NE är moderna, pedagogiska och fulla med tillgänglighetsfunktioner, så att fler kan lära sig mer. Tillgängligt närsomhelst och varsomhelst, och alltid efter läroplanen.

Läromedel från F–Gy

Heltäckande läromedel för alla

NE har skapat läromedel fyllda av pedagogiska möjligheter för att ge dig och dina elever de bästa förutsättningarna. I ditt klassrum ska alla elever få känna sig stimulerade och få möjlighet att nå sina mål. Idag erbjuder NE läromedel i alla ämnen för grundskolan och ett brett utbud för gymnasiet.

tillgängliga läromedel

Nå varje elev

Likvärdig möjlighet att lära är i grunden en demokratifråga. Det är viktigt att alla elever ska kunna få samma allmänbildning som krävs för att delta i samhällsdebatten. Därför har det varit en självklarhet att utrusta våra läromedel med lättlästa versioner och den banbrytande funktionen Läshjälp. Allt för att bäst möta individuella förutsättningar och behov och bäst matcha individuell inlärningsstil.

Enkelt att anpassa, enkelt att samarbeta

Tillgänglighet och flexibilitet är ledord för oss på NE. Som lärare kan du lätt flytta runt på eller ta bort de olika kursdelarna och avsnitten så att det passar din undervisning.

Att kunna erbjuda integrering i Microsoft Teams och Google Classroom är också en självklarhet. Det innebär att du som lärare kan arbeta sömlöst mellan systemen och dela material från NE direkt ut i din kanal till ditt klassrum. Det blir också mycket enklare att samarbeta kollegor emellan om du till exempel vill dela och återanvända kursupplägg.

interaktiva och flexibla läromedel

Mer tid åt eleverna

Det finns inget egenvärde i digitalisering. Syftet med digitala läromedel är inte att lyfta in tekniken i sig utan att ge fler pedagogiska verktyg och, inte minst, att frigöra tid. Och all tid som frigörs innebär att du som lärare kan vara mer närvarande, både för gruppen som helhet och där det behövs som mest på individnivå. Helt enkelt så att du ska kunna vara en ännu bättre lärare.

Vi hjälper dig att komma igång

Övergången till NE ska vara så smidig som möjligt för din skola och det är viktigt att ni känner er trygga med era nya verktyg. I skolans beställning ingår alltid en uppstartsutbildning där vi säkerställer att ni har de kunskaper som behövs för att börja använda digitala läromedel tillsammans med eleverna. Under läsåret finns vår support alltid till hands för dina behov, antingen det gäller ett intro- eller fördjupningswebbinarium, en inspirationsföreläsning på plats eller bara en snabb funktionalitetsfråga i vår chattfunktion. Du ska vara trygg i att vi finns där för dig så länge det behövs

Kontakta oss >

Praktiska läromedel

Många blir fler och bättre

Vi har läromedel i samtliga ämnen för grundskolan och ett stort urval för gymnasiet. Läromedel som vi kontinuerligt utvecklar och bygger på för att på bästa sätt passa ditt klassrum.

AI flyttar in i klassrummet

Vi använder artificiell intelligens i några av våra läromedel. Med stöd av artificiell intelligens tränas och förbättras elevernas färdigheter medan läraren får bättre överblick och mer tid för undervisningen. Systemet hjälper eleverna att få uppgifter på rätt nivå, baserat på tidigare prestationer.

Tillgängligt överallt, på alla plattformar

Ett enkelt gränssnitt gör att du och dina elever lätt navigerar på plattformen. Tjänsten är plattformsoberoende, vilket innebär att undervisningen fungerar lika bra på bärbara datorer som på mobilen eller i din läsplatta. Du och dina elever har tillgång var ni än är, dygnet runt.
Glömda böcker är snart ett minne blott.