fbpx

Kunskapstjänster
Flera vägar till kunskap

Engagerande, faktabaserade och varierande. För att vi lär oss på olika sätt.

Kunskapstjänster

Kunskap för alla klassrum

Med Kunskapstjänster från NE hittar du alltid något för din undervisning.

  • Fördjupa er i ett ämne med hjälp av Nationalencyklopedin
  • Se en pedagogisk film i NE Play
  • Slå upp ett ord i någon av alla ordböcker
  • Skapa överblick med ett temapaket

Allt det här ingår i dina kunskapstjänster från NE

Låt nyfikenheten ta täten och lär er något nytt med hjälp av någon av alla dina kunskapstjänster. Speciellt framtagna för att passa i skolan.

Nationalencyklopedin

Sveriges nationella uppslagsverk. En aktuell och tillförlitlig källa att fördjupa sig i. Alltid faktagranskad och objektiv.

Läs mer

Ordböcker

Du känner säkert till NE:s ordböcker med de randiga omslagen, den höga kvaliteten och det stora utbudet av språk.

Läs mer

Junior

För de mindre barnen finns ett åldersanpassat uppslagsverk och juniorappar för att stava, räkna, pussla och berätta.

Läs mer

Världens länder

Landsfakta, kartor, internationella samarbeten och möjlighet att jämföra olika länder för att förstå globala sammanhang bättre.

Läs mer

Världens religioner

Med Världens religioner utforskar ni tillsammans världen ur ett religions- och livsåskådningsperspektiv, jämför de olika livsfrågorna eller fördjupar er i en specifik religion.

Läs mer

Världens klimat

En tjänst för att ge eleverna en nyanserad bild av klimatfrågan. Kartor, texter, diagram och animationer förklarar pedagogiskt de komplexa samband som utgör och påverkar klimatet i dag.

Läs mer

NE Play

För dig som vill ha variation och säkra källor öppnar Play för nya möjligheter, oavsett ämne. Med över 20 000 filmer, TV- och radioprogram kan du vara säker på att du hittar något för just din undervisning.

Läs mer

Temapaket

Gör en djupdykning i något av våra ämnesöverskridande temapaket. Perfekt som inspirationskälla till både nytt innehåll och nya övningar i din undervisning. Alltid med lärarhandledning.

Läs mer

Alltid enligt läroplan

Lägg till läromedel

Du kan enkelt lägga till digitala läromedel.  En kombination som skapar en stark plattform för lärande och ger både lärare och elev rätt förutsättningar att nå sin fulla potential i klassrummet.

  • Läromedel i alla ämnen i grundskolan och ett flertal i gymnasiet
  • Fulla med stödfunktioner och fördjupningsmaterial 
  • Flexibla och anpassningsbara för att passa din undervisning

Lär dig mer på ett webbinarium

Didaktik

åk F–9

Gy

Stöd för ett elevanpassat lärande

Bekanta dig med det innehåll i läromedlen från NE som gör att fler kan stärka sin kunskapsinhämtning utifrån sina egna förutsättningar. Vi går igenom centrala stödfunktioner och du får tips att ta med dig in i klassrummet.

Titta nu

åk F–9

Gy

Kom igång med dina läromedel

Använder du läromedel från NE på din skola eller är du nyfiken på hur de fungerar? Få en genomgång av funktionerna, nyheter, tips och trick för att du ska komma igång och kunna använda ditt läromedel fullt ut.

Titta nu

SO

åk 4–9

SO på schemat – så använder du bäst NE i din undervisning

Vi plockar fram guldkornen från NE:s kunskapstjänster och ger våra bästa tips på hur du kan planera din undervisning när klassen ska arbeta med teman i SO.

Titta nu

NE i klassrummet

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga till vår support eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.