Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan 4–6
Slöjd

Ett aktuellt och modernt material för slöjdämnet som följer Skolverkets nya läroplan Lgr22 och gör inlärningen varierad, lustfylld och inspirerande. Läromedlet omfattar arbetsprocessen, kulturella uttryck i Sverige, slöjdtekniker, verktyg och redskap, säkerhet i slöjdsalen samt material, återvinning och hållbarhet. Kunskapsinhämtningen sker genom text och bild, quizzar, temaprojekt och filmer som kompletterar och stödjer lärarens undervisning. Genom övningar och aktiviteter utvecklar eleverna sin kreativa och problemlösande förmåga. De får också en förståelse för miljö, hållbarhet och återanvändning av slöjdens material.

 

Läs mer om digitala läromedel från NE

Slöjd på ett nytt sätt

Slöjdläromedlet har en tematisk utformning där eleverna lär sig grundläggande slöjdtekniker genom större arbeten, ett för varje årskurs. I temaprojekten kombineras tekniker från olika slöjdområden samtidigt som eleverna övar på självständigt arbete med stöd av detaljerade bildserier och instruktioner.

Genom temaprojekten möjliggörs ett formativt och språkutvecklande arbetssätt som underlättar lärarens planering, ledning, betygsättning och utvärdering av undervisningen, såväl inom ämnet som ämnesöverskridande.

Kursdelar

Om läromedlet, Slöjdens arbetsprocess, Slöjdens uttryck, Slöjda i textil, Slöjda i trä och Slöjda i metall.

 

Prova gratisBoka webbinarium

Innehåll

  • Lättillgängliga och begripliga texter.
  • Bilder, tecknade illustrationer och filmer.
  • Instruktionsfilmer om tekniker och verktyg.
  • Extramaterial, fördjupningar och länkar.
  • Mallar för temaprojekt och arbetsprocessens delar.
  • Ordlistor och nyckelord kopplade till uppslagsverket.
  • Sammanfattningar.
  • Quiz.
  • Aktiviteter och övningar.
  • Lärarmaterial, lärarstöd och läroplansanknytning.