Grundskola, Digitala läromedel för grundskolan F–3
NO 1-3

Människan är nyfiken av naturen. Att fundera över hur naturen fungerar gör vi alla – stora som små. NE fokuserar på att göra de naturorienterande ämnena lustfyllda, inspirerande och begripliga för de yngsta eleverna genom stor variation i interaktiva och traditionella övningar och aktiviteter som förklarar och väcker nyfikenhet.

Vårt mål

I NE:s läromedel i NO lägger vi stor vikt vid att skapa ett intresse för ämnet. På så sätt utvecklas elevernas kunskaper om sammanhang i naturen och deras nyfikenhet att undersöka omvärlden, samtidigt som de får insikt i naturvetenskapens betydelse i vardagslivet. Läromedlet ger eleverna en lustfylld inlärning, där de steg för steg bygger upp en förståelse och ett intresse för naturvetenskap.

Med NE:s läromedel i NO ska alla elever lyckas.

NO på ett nytt sätt

Läromedelskonceptet bygger på ett helt nytt sätt att uppleva och levandegöra de naturorienterande ämnena. Materialet är flexibelt utformat så att det enkelt kan anpassas efter klassrumssituationen.
Genom att eleverna interagerar med läromedlet på ett aktivt sätt och får direkt återkoppling på sina resultat kan de bygga upp en helt annan förståelse för ämnet än med ett traditionellt läromedel.

Materialet är inkluderande, variationsrikt och flexibelt och kan anpassas för såväl individ- som gruppinlärning. På så sätt görs innehållet tillgängligt för elever med olika inlärningsstilar och kunskapsnivåer. Eleverna kan tillgodogöra sig nya kunskaper på en mängd olika sätt, samtidigt som de uppnår kunskapskraven.

Kursdelar

Material, Vatten, Luft, Årstider, Stad och landsbygd, Skog, Sjö och hav, Djur och växter, Hälsa, Sinnen, Kroppen, Kraft och rörelse, Rymden

Prova gratis Boka webbinarium

Läromedlet innehåller 

 • Bilder och bildspel
 • Demonstrationer och laborationer
 • Extramaterial och länkar
 • Filmer och animationer
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Omfattande lärarstöd
 • Läroplanstäckande innehåll
 • Koppling till centralt innehåll
 • Pedagogiska teckningar
 • Quiz
 • Digitala och traditionella övningsuppgifter