Digitala läromedel för gymnasiet
Engelska 5

I dag kommunicerar en stor del av jordens befolkning med varandra med hjälp av engelska. Vi möter språket på olika sätt i vår vardag, i våra studier och i arbetslivet. Genom att behärska engelska, bygga upp en förståelse för språkets ställning i världen i dag samt sätta sig in i dess användningsområden skapar eleverna förutsättningar för att använda språket för fritid, studier och arbete samt interagera med personer från andra länder och kulturer.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Elevnära engelska med koppling till vardag, skola och utbildning

Läromedlet Engelska 5 består av fem baskursdelar om fem textavsnitt vardera. Kursdelarna innehåller en god variation av texttyper och utgår från elevnära och vardagliga ämnen, samtidigt som de också gör eleverna rustade för att ta till sig och utbyta information om sådant som skola, utbildning, arbets- och samhällsliv.

Läromedlet belyser ur varierande aspekter olika delar av den engelskspråkiga världen och gör det möjligt för eleverna att såväl relatera till egna erfarenheter som göra jämförelser. I övningsmaterialet tränar eleverna såväl sin läsförståelse som sin förmåga att tala, läsa, lyssna och skriva. Eleverna ges rikligt med möjligheter att arbeta med språkriktighet och att göra bruk av sina kunskaper.

Utöver de fem baskursdelarna finns också en introducerande kursdel som ger eleverna en inblick i engelska språkets utveckling, engelskan spridning över världen samt dess ställning i världen i dag. Läromedlet består också av ett antal teori-, metod- och mallkursdelar. Genom dessa lär sig eleverna bland annat mer om studieteknik och strategier, informationssökning, källkritik och källhänvisningar samt hur de metodiskt kan gå tillväga för att skriva olika typer av texter och förbereda olika typer av tal, samtal och debatter.

Engelska 5 innehåller också en minigrammatik, med vidare hänvisningar till det digitala grammatikläromedlet English Grammar som varje användare av Engelska 5 ges tillgång till.

Läromedelstexterna är inlästa och materialet innehåller även ett flertal klipp, filmer och radioprogram. Dessutom finns möjlighet till fördjupad läsning, såväl i läromedlet som utanför detta, då i form i form av bland annat litteraturlistor och länktips.

Kursdelar

Engelska 5 innehåller bland annat kursdelarna English Around the World, Life, Love, Sports and Education, Change, How to Write och Mini Grammar. Vid köp av Engelska 5 erhåller användaren också grammatikläromedlet English Grammar.