Drama och teater

Redaktör: Ingemar Breithel

A

 • Ahlstedt, Eva, fil.dr
 • Algulin, Ingemar, professor
 • Almbladh, Karin fil.dr
 • Andersson, Lars Gustaf, docent
 • Assefa, Astrid, skådespelare

B

 • Bergh, Birger, professor
 • Berglund-Nilsson, Birgitta, fil.dr
 • Björck, Staffan, professor
 • Blomqvist, Lars Erik, fil.lic.
 • Bäckman, Sven, professor

D

 • Deutgen, Tom, regissör
 • Djurberg, Cecilia, teaterkritiker
 • Dugántsy, Mária, fil.dr

E

 • Edström, Karl-Olof, professor
 • Ek, Sverker R., professor
 • Engel, Ann Mari, fil.dr

F

 • Forslund, Lennart, forskningsassistent
 • Frykman, Erik, professor

G

 • Götrick, Kacke, fil.dr

H

 • Hagnell, Viveka, professor
 • Hallberg, Peter, professor
 • Hallingberg, Gunnar, docent
 • Hansén, Iah, docent
 • Hansson, Karin, professor
 • Hedblad, Lars, musikskriftställare
 • Helavuori, Hanna-Leena, fil.kand.
 • Heurling, Bo, redaktör
 • Hjert, Gunnar, fil.mag.
 • Hofsten, Sune, bibliotekarie
 • Holmberg, Claes-Göran, fil.dr
 • Håkansson, Anna, kulturskribent
 • Håkansson, Gunilla, fil.mag.
 • Häger, Bengt, professor

I

 • Ivarsdotter-Johnson, Anna, bitr. professor

J

 • Jahja, Rosman, redaktör
 • Jansson, Sven Bertil, docent
 • Johannesson, Hans-Erik, universitetslektor
 • Johansson, Kjell A., fil.kand.
 • Jörnfalk, Åke, skådespelare

K

 • Kleberg, Lars, docent
 • Kronholm, Tryggve, professor
 • Kvam, Kela, professor
 • Kärkkäinen, Raija, producent

L

 • Larsson, Stellan, dramaturg
 • Lewan, Bengt, docent
 • Lewenhaupt, Inga, fil.dr
 • Lidin, Olof, professor
 • Lingis, Juozas, universitetslektor
 • Linnér, Sture, professor
 • Ljung, Per Erik, docent
 • Lundberg, Bengt A., universitetslektor

M

 • Martinsson, Eva, fil.kand.

N

 • Nilsson, Nils-Åke, professor
 • Nolin, Bertil, docent
 • Nordin Hennel, Ingeborg, docent
 • Nordmark, Dag, professor
 • Norlén, Håkan, redaktör
 • Nygren, Christina, fil.dr

O

 • Ohlin, Barbro, fil.dr
 • Olinder, Britta, docent
 • Ollén, Gunnar, professor
 • Olsson, Bernt, professor
 • Oscarsson, Ingemar, docent

P

 • Packalén, Małgorzata Anna, fil.dr
 • Packalén, Sture, docent
 • Pettersson, Åke, fil.dr
 • Priedite, Aija, fil.dr

R

 • Ranung, Björn, fil.lic.
 • Riad, Eva, docent
 • Ringby, Per, professor
 • Roth-Lindberg, Örjan, fil.dr
 • Röhl, Magnus, docent

S

 • Sauter, Willmar, professor
 • Slaviswková, Miloslava, universitetslektor
 • Streijffert, Bengt, avdelningsdirektör
 • Ståhle, Anna Greta, redaktör
 • Svensson, Sonja, docent
 • Söderberg, Per, redaktör
 • Söhrman, Ingmar, docent

T

 • Tapper, Michael, fil.kand.
 • Tjäder, Per Arne, fil.dr

VW

 • Wiingård, Jytte, universitetslektor
 • Wikén Bonde, Ingrid, docent
 • Vikström, Eva, fil.dr

Z

 • Zern, Leif, fil.kand.

Å

 • Åhlander, Lars, fil.lic.