Hitta oss

Besöksadress huvudkontor

NE Nationalencyklopedin AB
Ångbåtsbron 1
211 20 Malmö
040-665 47 00

Besöksadress Stockholm

Norrlandsgatan 12,
111 44 Stockholm

[]

Besöksadress Härnösand

Järnvägsgatan 2,
871 45 Härnösand

Besöksadress Göteborg

Kungsportsavenyn 21,
411 36 Göteborg

Post- och faktureringsadress

Fakturor och post gällande rättigheter, teknik- och produktutveckling skickas till vårt moderbolag:

NE Nationalencyklopedin AB
Box 890
201 80 Malmö
Företagsnamn: NE Nationalencyklopedin AB
Organisationsnummer: 556573-8225

Fakturor och post gällande övrig verksamhet i Sverige skickas till vårt dotterbolag:

NE Sverige AB
Box 890
201 80 Malmö
Företagsnamn: NE Sverige AB
Organisationsnummer: 556963-6904
Fakturor kan även skickas via e-post till faktura@ne.se.