Så fungerar Engelska 5 för gymnasiet

/info/okategoriserade/sa-fungerar-engelska-5-for-gymnasiet/
Postat:

– Läromedlet är uppbyggt i olika teman med texter som på olika sätt passar med temat. Första texten i kursavsnittet är av allmän karaktär som lotsar in läsaren i temat och ger förförståelse. De texter som sedan följer berör mer specifika delområden av temat. Vi har fokuserat på att det ska vara enkelt att både … Fortsätt läsa "Så fungerar Engelska 5 för gymnasiet"