fbpx

Skolböcker

Statsbidrag för läromedel

Här kan du läsa om regeringens nya stöd för inköp av läromedel och hur du går tillväga för att söka det.

Nytt stöd för inköp av läroböcker

Statsbidraget gör det möjligt för skolhuvudmän att söka statsbidrag för att köpa läromedel till förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Det kommer att kunna användas till läroböcker som förlag har producerat och kan vara läroböcker med eller utan digitala komponenter som är framtagna för att användas i undervisningen.

Fullständiga och detaljerade villkor för och information om statsbidraget hittar du på Skolverkets hemsida, där du också ansöker om själva bidraget.

Upptäck NE:s nya tryckta läroböcker

Nu introducerar vi våra digitala läromedel även som tryckta böcker till ett svårslaget pris.

Först ut är årskurserna 7–9 i Historia, Geografi, Religionskunskap, Samhällskunskap, Kemi, Fysik, Biologi och Teknik. Våra tryckta böcker har samma kvalitetssäkrade
och trovärdiga innehåll som läromedlen online. Allt för att du ska få så bra verktyg som möjligt i din undervisning.

all books in order

Se samtliga läromedel från NE

Du vet väl om att NE erbjuder läromedel i samtliga ämnen för grundskolan och en stor mängd för gymnasiet?

Aktuella, uppdaterade och fyllda av pedagogiska möjligheter för att ge dig och dina elever de bästa förutsättningarna.

  • Flexibla och anpassningsbara
  • Heltäckande och varierande
  • Innehåller både stöd och fördjupning