NE Nationalencyklopedin AB

Digitala läromedel och tjänster för skolor

Boka webbinariumProva gratis

Våra digitala läromedel

Se en film, dokumentär eller ett program i Play, fördjupa dig i olika ämnen i Uppslagsverket eller Junior, utforska Världens länder eller Världens religioner, använd ett temapaket, hitta rätt översättningar i våra ordböcker eller språkträna med E-språk. Allt detta ingår i våra bastjänster.

Våra kunskapstjänster

Uppslagsverket

Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet. Många uppslagsord finns i två versioner, varav en med ett enklare språk.

Ordböcker

Våra ordböcker omfattar allt från svensk ordbok till ordböcker på engelska, spanska, franska och tyska samt ett 20-tal minoritetsspråk.

Play

Med Play får ni tillgång till omkring 18 000 filmer, TV- och radioprogram för elever i förskola till gymnasium. Play öppnar nya möjligheter att använda film i undervisningen oavsett ämne, både i och utanför skolan.

Temapaket

I våra temapaket samlar vi fakta och övningar kring ett visst ämne. Alla temapaketsövningar är knutna till läroplanerna, och till varje temapaket finns en lärarhandledning.

E-språk

Nyhetsartiklar och undervisningsmaterial på svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Uppläsning och olika svårighetsnivåer förstärker och förbättrar inlärningen.

Världens länder

En tjänst för alla som vill öka sina kunskaper om världens länder och utveckla sin förmåga att förstå sammanhang och dra slutsatser om globala frågeställningar.

Världens religioner

I Världens religioner kan eleverna utforska världen ur perspektivet religion och livsåskådningar, antingen på egen hand eller tillsammans med klasskamrater och lärare.

Junior

I Junior har vi samlat lärresurser som är särskilt anpassade för förskola och F–3. Som en del av Junior har du även möjlighet att ladda ner våra appar som är speciellt framtagna i utbildningssyfte och anknutna till Lpfö 98/10 och Lgr 11.

NE erbjuder också användbara tjänster från vår samarbetspartner Formida.

Formida

Formida är ett smidigt digitalt verktyg för formativ bedömning. Med Formidas verktyg kan du som lärare enkelt ge elever utförlig återkoppling, allt anpassat till dina befintliga arbetsflöden.

Läs mer