Digitala läromedel för grundskolan 7–9, Grundskola
Idrott och hälsa (kommer ht 19)

Din kropp är byggd för att röra på sig. När du är fysiskt aktiv mår du bättre på flera sätt. Men vad är det egentligen som händer i kroppen när man rör på sig? Varför är det bra? Och hur ska man träna för att bli starkare, uthålligare och bättre på att kontrollera sin kropp? Allt detta och mycket mer ingår i kursen idrott och hälsa.

Idrott och hälsa på ett nytt sätt

Idrott och hälsa görs relevant för eleven genom att läromedlet fokuserar på hur den egna kroppen fungerar och hur den påverkas av hur man sköter den. Innehållet presenteras på ett inspirerande sätt med lättillgängliga texter där generella principer demonstreras med konkreta exempel. Noga utvalda bilder och filmer kompletterar texten och stimulerar inlärningen.

 

Kursdelar 

Läromedlet innehåller följande kursdelar:Vad är idrott och hälsa? Sköt om kroppen, Träna kroppen, Rörelser till musik, Friluftsliv, Lekar och idrotter, Risker och skador.

Prova gratisBeställ läromedel

Innehåll:

 • Tillgängliga och begripliga texter
 • Bilder
 • Filmer
 • Extramaterial och länkar
 • Ordlistor
 • Nyckelord
 • Sammanfattningar
 • Quiz
 • Övningar
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Lärarmaterial
 • Läroplansanknytning