Läromedel för grundskolan och gymnasiet

Läromedel från NE kombinerar trovärdigheten, överblicken och pedagogiken i traditionella läromedel med all den dynamik, flexibilitet och användarvänlighet som finns i vår digitala vardag.

Integrerat med kunskapstjänster

Allt samlat på samma ställe

Med läromedel från NE får du en produkt som är integrerad med unika kunskapstjänster. Det ger dig och din klass möjlighet till fördjupningar genom länkar till uppslagsverket, möjligheten att slå upp svåra ord direkt i ordböckerna eller komplettera läsningen med videofilmer från NE Plays stora filmbank. Bland mycket, mycket annat.

Tillförlitlig kunskap

Aktuellt innehåll att lita på

Objektiv och pålitlig information har aldrig varit viktigare.  Med NE som källa kan du lita på att kunskapen du lär ut är vederhäftig och värdeneutral oavsett om innehållet finns i de digitala läromedlen eller i någon av kunskapstjänsterna.

Materialet i läromedlen är dynamiskt och uppdateras löpande av vår sakkunniga redaktion och vårt nätverk av ämnesspecialister. Vi skapar också specialmaterial om aktuella händelser med allt från riksdagsval till Nobelpristagare.

Pedagogiska och flexibla läromedel

Pedagogisk flexibilitet

Elever är olika och lär sig på olika sätt. Våra läromedel innebär att eleverna i större utsträckning kan välja den inlärningsstil som passar dem. Filmer, simuleringar, grafik och uppläsning samsas med omfattande textstycken.

Utöver det har våra läromedel en rad funktioner som gör det enkelt för både lärare och elev att anpassa innehållet ytterligare för att möta varje individs behov och önskemål, så att varje elev verkligen kan nå sin fulla potential.

Läromedel från NE

Enkelt att anpassa, enkelt att samarbeta

Tillgänglighet och flexibilitet är ledord för oss på NE. Som lärare kan du lätt flytta runt på eller ta bort de olika kursdelarna och avsnitten i läromedlen så att det passar din undervisning.

Att kunna erbjuda integrering i Microsoft Teams och Google Classroom är också en självklarhet. Det innebär att du som lärare kan arbeta sömlöst mellan systemen och dela material från NE direkt ut i din kanal till ditt klassrum. Det blir också mycket enklare att samarbeta kollegor emellan om du till exempel vill dela och återanvända kursupplägg.

Lättillgängliga digitala läromedel

Läromedel för alla

Likvärdig möjlighet att lära är i grunden en demokratifråga. Det är viktigt att alla elever ska kunna få samma allmänbildning som krävs för att delta i samhällsdebatten. Lättlästa läromedel är ett komplement till övriga läromedel från NE och har arbetas fram av Ulla Bohman och Laura Mendez Edkvist, två av Sveriges främsta experter på lättläst och tillgänglighetsanpassning. Till höstterminen 2019 lanserades de kompletta lättlästa läromedlen i historia, religion, geografi, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi och teknik för både mellanstadiet och högstadiet. Under 2020 tillkommer  lättlästa versioner i flera ämnen.

Mer tid åt eleverna

Det finns inget egenvärde i digitalisering. Syftet med digitala läromedel är inte att lyfta in tekniken i sig utan att ge fler pedagogiska verktyg och, inte minst, att frigöra tid. Och all tid som frigörs innebär att du som lärare kan vara mer närvarande, både för gruppen som helhet och där det behövs som mest på individnivå. Helt enkelt så att du ska kunna vara en ännu bättre lärare.

NE:s support

Vi följer dig längs vägen

Övergången till digitala läromedel ska vara så smidig som möjligt för din skola och det är viktigt att ni känner er trygga med era nya verktyg. I skolans beställning ingår alltid en uppstartsutbildning där vi säkerställer att ni har de kunskaper som behövs för att börja använda digitala läromedel tillsammans med eleverna. Under läsåret finns vår support alltid till hands för dina behov, antingen det gäller ett intro- eller fördjupningswebbinarium, en inspirationsföreläsning på plats eller bara en snabb funktionalitetsfråga i vår chattfunktion. Du ska vara trygg i att vi finns där för dig så länge det behövs

Kontakta oss >

Många ämnen blir fler och mer praktiska

Vi har  läromedel i 17 ämnen från förskolan upp till gymnasiet. Läromedel som vi kontinuerligt utvecklar och bygger på.

Våra senaste tillskott är Programmering och de praktisk-estetiska ämnena Bild, Hem- och konsumentkunskap samt Idrott och hälsa.

AI flyttar in i klassrummet

Vi använder artificiell intelligens i några av våra läromedel. Med stöd av artificiell intelligens tränas och förbättras elevernas färdigheter medan läraren får bättre överblick och mer tid för undervisningen. Systemet hjälper eleverna att få uppgifter på rätt nivå, baserat på tidigare prestationer.

Tillgängligt överallt, på alla plattformar

Ett enkelt gränssnitt gör att du och dina elever lätt navigerar på plattformen. Tjänsten är plattformsoberoende, vilket innebär att undervisningen fungerar lika bra på bärbara datorer som på mobilen eller i din läsplatta. Du och dina elever har tillgång till era läromedel var ni än är, dygnet runt.
Glömda böcker är snart ett minne blott.

Multimodala läromedel