Läshjälp

Funktioner som bidrar till ökad läsförståelse, ordigenkänning, språkutveckling och som hjälper eleven att fokusera.

Vad är Läshjälp?

Läshjälp är en produkt som utvecklats med hjälp av Microsofts Immersive Reader som främst är till för att hjälpa personer med dyslexi. Men alla användare, i alla åldrar, kan ha användning av Läshjälp när man behöver stärka den egna läsförståelsen och bygga sitt självförtroende för läsning.

Läshjälp kan också vara ett viktigt stöd för elever som inte har svenska som modersmål. Möjligheten att översätta text och få innehåll uppläst är funktioner som kan bidra till att en elev både stärker sina språkkunskaper och bättre kan hänga med i undervisningen.

Syftet är att göra samtliga digitala läromedel och kunskapstjänster i NE:s utbud för skolor ännu mer tillgängliga och individanpassade för att underlätta kunskapsinhämtning.

Beprövade funktioner för bättre läsförståelse

I Läshjälp finns funktioner som är beprövade just för att stärka läsförmågan för personer som kan behöva extra stöd. Valmöjligheterna är många, allt för att bäst matcha individuell inlärningsstil och individuella behov.

  • I Textinställningar kan man välja mellan olika teckensnitt, justera storleken på texten eller välja den bakgrundsfärg som passar det egna läsandet.
  • Behöver du hjälp med de olika ordklasserna? Under Grammatikalternativ finns en fiffig funktion som markerar varje ordklass i den färg man vill. Du kan också dela upp varje ord i dess stavelser.
  • Läsinställningar använder man för att bestämma radfokus. Till exempel om läslinjalen ska inkludera en eller tre rader. Här hittar du också tillgång till bildordbok.
  • Behöver man översätta innehåll finns det över 60 olika språk att välja mellan.

Ökade möjligheter till lärande

Läshjälp är en unik funktion som erbjuder nya möjligheter för eleven att träna på att läsa och inhämta kunskap. Självständigt eller tillsammans med läraren. Läshjälp gör det lättare för användaren att ta del av undervisning i klassrummet, lära sig nya saker och växa genom det. Helt enkelt bidra till en ökad känsla av både samhörighet och självständighet.