Temapaket

I temapaket samlar vi fakta och övningar kring ett visst ämne. Alla temapaketsövningar är knutna till läroplanerna, och till varje temapaket finns en lärarhandledning.

Inspiration och information

I temapaket har vi samlat resurser kring olika teman. Relevanta uppslagsord, intressanta UR-program, illustrationer och animationer, tester och länktips samt färdiga övningar är exempel på vad som ingår. Det finns teman för alla stadier och för en mängd olika ämnen såsom kristendom, genetik, dinosaurier, vatten, kartor, retorik och andra världskriget.

Övningar med läroplansanknytning

Till varje temapaket finns ett antal övningar. Övningarna är av olika slag – aktiviteter, faktafrågor, fördjupningar, gruppuppgifter med mera. Det är bara att välja det som passar. Vilket syfte och centralt innehåll i läroplanen som den enskilda övningen berör hittar du i slutet av övningstexten. Mer information till dig som lärare finns i den lärarhandledning som alltid ingår i ett temapaket.

Hög kvalitet

NE:s temapaket är skapade av vår redaktion tillsammans med verksamma lärare. Duktiga pedagoger och kunniga ämnesredaktörer och experter står bakom innehållet. Det borgar för kvalitet.

Tidseffektivt

Du kan fokusera på vilka av temapaketets resurser du vill använda i stället för att lägga tid på att själv leta upp eller skapa lämpliga resurser. Dessutom är temapaketen tillgängliga för eleverna både hemma och i skolan.

Är du intresserad av Temapaket?