Uppslagsverket

Objektiv och pålitlig kunskap

I en tid då vetenskapen ifrågasätts och medvetna lögner tas för sanning behövs NE mer än någonsin. Hundratusentals lärare, elever, yrkesverksamma och privatpersoner använder NE som kunskapsleverantör och källkritiskt verktyg.

NE Skola

Läromedel från NE har tydliga kopplingar till läroplanen. Integrering med Play, uppslagsverket och ordböckerna ger dig Sveriges mest kompletta läromedel. NE har material för förskola, grundskola och gymnasiet.

NE Privat

Som privatperson får du full tillgång till Nationalencyklopedin och NE:s andra inspirerande kunskapstjänster på alla dina enheter närsomhelst och varsomhelst. Välj det kunskapspaket som passar dig bäst.

NE Företag

Egenföretagare och anställda inom privat och offentlig sektor med höga krav på tillförlitlighet har stor nytta av NE. Bakom Sveriges främsta uppslagsverk står över 4 500 ämnesexperter och NE:s sakkunniga redaktion.

Aktuellt

NE och ordet "indian"

Språket förändras och moderniseras konstant. Ett fenomen som också påverkar ett uppslagsverk och arbetet med dess innehåll.

SVA – Eget läromedel för eget ämne

Nu lanserar NE läromedel i svenska som andraspråk (SVA) för både mellan- och högstadiet. Ett helt fristående läromedel för ett ämne som över etthundratusen elever läser, men där skillnaderna i förutsättningar varierar stort. Där kan rätt läromedel göra stor skillnad.

Läromedel i slöjd

Nytt slöjdläromedel för samtid och framtid

Slöjdämnet har förändrats en del de senaste åren, vilket ställer krav på både lärare och läromedel för ämnet. Men hur ser framtidens läromedel i slöjd ut?

Månadens quiz

Anta utmaningen i månadens quiz från NE och se om du har kunskapsluckor att fylla. Du kan alltid lära dig mer om de rätta svaren i Nationalencyklopedin.

Missa inte våra webbinarier

Är du nyfiken på NE:s tjänster och vad de kan göra för din undervisning? Anmäl dig till något av våra webbinarier och få reda på mer.