Lektionstips

Söker du lektionstips? Här hittar du ett axplock av förslag på undervisningsmaterial, aktiviteter och övningar för ditt klassrum. Allt från hela avsnitt av läromedlen till uppgifter, övningar, filmer och quiz.

Social rättvisa

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så står det i första raden i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. På den här sidan hittar du som lärare lektionstips och aktiviteter att använda för att belysa ämnet i klassrummet.

Terminsstart

Ny termin kan kännas som en nystart. Terminsstartsveckorna är en period som lämpar sig bra för en mjukstart där man också får lära känna varandra lite bättre. Dessutom är det inte fel att också diskutera hur bra kompisar egentligen är mot varandra. Här har vi samlat lektionstips till dina första veckor på terminen i tre kategorier: Gör något ute, Lär känna varandra och Schyst kompis.

Kriget i Ukraina

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har vi sammanställt material som du kan använda i din undervisning.

Läslust i klassrummet

Engagera dina elever i läsfrämjande aktiviteter. Vi har samlat ihop boktips, knep för bättre läsande och ett gäng olika texter att arbeta med i undervisningen. Undervisningsmaterialet är uppdelat i tre kategorier: Knep för att läsa och lära, Mot skolbiblioteket och Olika sorters texter.

Har du inte NE i dag? Prova kostnadsfritt i 30 dagar och upptäck möjligheterna för just din undervisning.

Klimat och hållbarhet

Klimat- och hållbarhetsfrågor är alltjämt högt upp på samtidsagendan. Vill du arbeta med att belysa klimatfrågan i din undervisning hittar du här aktivitets- och lektionstips indelade i tre kategorier: Samspel med naturen, Framtid och utveckling samt Konsumtionsvanor.

Demokrati och val

Ska du undervisa om svensk politik? Ta riksdagsvalet 2022 som utgångspunkt för att undervisa om olika ideologier, hur en demokrati och Sveriges statsskick fungerar. Om vilka partier som finns i dag och vad som är partiernas politiska inriktning.

Har du inte NE i dag? Prova kostnadsfritt i 30 dagar och upptäck möjligheterna för just din undervisning.

Religioner och traditioner

Här har vi samlat fakta, övningar och undervisningsmaterial för dig som vill arbeta med några av vårens högtider. Du hittar materialet sammanställt under kategorierna Påsk, Ramadan, och Utforska olika högtider.

Mobbning i skolan

Ingen elev ska behöva råka ut för mobbning. Vi har samlat aktiviteter kring hur du och dina elever kan arbeta mot mobbning i eller utanför skolan.

Nobel och hans pris

Den 10 december är synonymt med Nobelprisutdelning, bankett och middag. Men Nobels arv är givetvis mycket större än så. Här hittar du ett urval av lektionstips och klassrumsaktiviteter i Nobelprisets anda i tre kategorier: Pristagare och uppfinnare, Fred och rättvisa och Litteraturpriset. Redo för dig att använda i din undervisning, oavsett årskurs och ämne.

Julkul kunskap till ditt klassrum

Julen är en av de största högtiderna, med traditioner som är en salig blandning av religiös symbolik och folktro. Varför firar vi egentligen som vi gör? Här hittar du fakta, övningar och undervisningsmaterial redo att användas direkt.

Kriget mot terrorismen

11 september-attackerna i USA har på många sätt satt sin prägel på det så kallade kriget mot terrorismen. En ny slags definition av vad ett krig är. Här hittar du undervisningsmaterial under kategorierna Terrorism och kriget mot terrorismen samt Moral / etik / tolerans för att kunna beröra frågor som: Hur för man ett krig mot en fiende som agerar olika beroende på ideologisk drivkraft? Vad kan vi lära oss av historien? Vilka fördomar finns bland oss i Sverige? Vilken slags värld vill vi leva i och hur måste vi vara mot varandra för att nå dit?

Digitala läromedel

Digitala läromedel från NE är moderna, pedagogiska och fylla med tillgänglighetsfunktioner, så att fler kan lära sig mer. Tillgängliga när som helst och var som helst, och alltid efter läroplanen. Se hela utbudet här.

Har du inte NE i dag? Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Inspireras tillsammans med oss!

Är du nyfiken på hur du kan använda NE i din undervisning? Oavsett om du redan i dag använder NE eller inte finns det något för dig. Här hittar du en samling av tillfällen då vi hoppas att få träffa dig.