fbpx

Läromedel

Digital pedagogik

NE främjar aktivt digital pedagogik genom bland annat interaktiva läromedel, anpassade resurser och digital tillgänglighet. Den digitala plattformen uppdateras regelbundet för att säkerställa att all information är aktuell och relevant. Här är en översikt av hur NE främjar digital pedagogik.

I framkant inom digital pedagogik

Nationalencyklopedin ligger i framkant när det gäller digital pedagogik genom att erbjuda interaktiva och anpassningsbara läromedel som främjar lärande och ger stöd och resurser till lärare.

kunskapstjänster illustration med bollar

Digital tillgänglighet

NE:s digitala plattform erbjuder användare tillgång till information när och var som helst. Detta gör det möjligt för elever att använda läromedlen oavsett var de befinner sig och främjar flexibilitet i deras utbildning.

Läs mer

Pedagogiskt stöd

NE erbjuder pedagogiskt stöd till lärare genom att tillhandahålla handledning, lektionsplaner och resurser för att effektivt integrera digitala verktyg i klassrummet. Detta hjälper lärare att dra nytta av NE:s resurser på ett meningsfullt sätt.

Kom igång

Forskning och utveckling

NE investerar i forskning och utveckling för att fortsätta förbättra sina digitala pedagogiska resurser och utveckla nya metoder för att främja lärande och digital kompetens. Du kan alltid anpassa läromedlet så det passar just dina elever så att du kan undervisa på dina villkor.

Läs mer om forskning

Flexibla och anpassningsbara

NE:s digitala läromedel är fyllda av pedagogiska möjligheter för att ge dig och dina elever de bästa förutsättningarna. De är heltäckande, varierande och innehåller både stöd och fördjupning.

Elever är olika. Tack vare möjligheten till individanpassning kan hela klassen arbeta med samma material, oavsett kunskapsnivå och inlärningsvariationer.

Digital pedagogik byggd på kvalitet

Fylld av pedagogiska möjligheter för att ge dig och dina elever de bästa förutsättningarna.

  • Flexibel och anpassningsbar
  • Heltäckande och varierande
  • Innehåller både stöd och fördjupning

Digitala läromedel för alla klassrum

Digital pedagogik för framtiden

Oavsett vilket område du undervisar i erbjuder NE en rad resurser och initiativ som främjar digital kompetens. NE:s läromedel erbjuder omfattande, högkvalitativa resurser som stödjer din undervisning och engagerar dina elever. Med läromedlen kan du skapa meningsfulla inlärningsupplevelser och utrusta dina elever med kunskap och färdigheter som kommer att vara till nytta för dem under hela livet.