Digitala läromedel för grundskolan 7–9, Grundskola
Idrott och hälsa

Din kropp är byggd för att röra på sig. När du rör på dig mår du bättre på många sätt. Men vad händer egentligen i kroppen när man är fysiskt aktiv, och varför är det bra? Hur gör man för att bli friskare, starkare, uthålligare och rörligare? Hur tar man ut en kompassriktning och hur utför man hjärt–lungräddning? Allt detta och mer därtill förklaras i läromedlet Idrott och hälsa.

Läs mer om digitala läromedel från NE

Målet är att på ett begripligt sätt förklara hur kroppen fungerar och påverkas av hur vi sköter den, för att ge eleverna aha-upplevelser och lust att göra hälsosamma val. Så att eleverna får den kunskap och motivation de behöver för att kunna leva sunt.

Idrott och hälsa på ett nytt sätt

Idrott och hälsa görs relevant för eleven med tydliga beskrivningar och exempel som ger en teoretisk grund till den praktiska undervisningen.  Eleven får möjlighet att fokusera på orsak och verkan kan därigenom förstå hur den kan påverka och utveckla den egna kroppen och hälsan. Inspirerande och noga utvalda texter, bilder, filmer, fördjupningsmaterial och övningar hjälper till att väcka och hålla intresset för ämnet vid liv.

Flexibelt

Digitala läromedel från NE är ständigt tillgängliga och bjuder in eleverna till att läsa, se film och arbeta både under och utanför lektionstid. De kan göra anteckningar och understrykningar i texten och testa sina kunskaper i självrättande quiz. Som lärare kan du anpassa strukturen i läromedlet efter just dina behov och kommunicera direkt till eleverna via läromedlet. Dessutom innehåller läromedlet aktiviteter med lärarstöd och fördjupande lärarmaterial.

Innehåll

Idrott och hälsa 7–9: Vad är idrott och hälsa? Sköt om kroppen, Träna kroppen, Rörelser till musik, Friluftsliv, Lekar och idrotter, Risker och skador

Prova gratisBoka webbvisning

Läromedlet innehåller:

 • Tillgängliga och begripliga texter
 • Bilder
 • Filmer
 • Extramaterial och länkar
 • Ordlistor
 • Nyckelord
 • Sammanfattningar
 • Quiz
 • Övningar
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Lärarmaterial
 • Läroplansanknytning