fbpx

Experter och skribenter

Arkitektur och stadsbyggnad

Redaktör: Rebecka Randler

A

 • Ahlberg, Nils, 1:e antikvarie
 • Ahlin, Janne, professor
 • Ahlstrand, Jan Torsten, fil.lic., f.d. museidirektör
 • Alttoa, Kaur, lektor
 • Amaro, Fernando, fil.mag.
 • Andersson, Roland, antikvarie
 • Andersson, Thomas, landskapsarkitekt
 • Andersson, Thorbjörn, landskapsarkitekt

B

 • Balslev Jørgensen, Lisbet, mag.art.
 • Berg Villner, Lena, doktorand
 • Berg, Magnus, fil.dr
 • Berglund, Lars, fil.dr
 • Bergman, Mats, fil.kand., 1:e antikvarie
 • Bergquist, Mikael, arkitekt
 • Bergström, Anders, arkitekt
 • Beskow, Per, docent
 • Bokalders, Varis, arkitekt
 • Brunnström, Lasse, docent
 • Buivydas, Rimantas, professor
 • Bunte, Carin, länsantikvarie
 • Butler, Torsten, arkitekt

C

 • Caldenby, Claes, arkitekt
 • Cinthio, Erik, professor
 • Colling, Teje, f.d. intendent
 • da Cruz, Pedro, fil.dr

E

 • Edenheim, Ralph, 1:e intendent
 • Edlund, Lennart, länsantikvarie
 • Ellenius, Allan, professor
 • Eriksson, Anna-Gretha, länsantikvarie
 • Eriksson, Karin, länsantikvarie
 • Eriksson, Torkel, museiråd

F

 • Fant, Åke, fil.dr
 • Faxén Sporrong, Karin, fil.mag.
 • Ferm, Stefan, arkitekt

G

 • Gottskálksdóttir, Júlíana, fil.kand.
 • Gromark, Sten, docent
 • Gyllensvärd, Bo, professor, f.d. museidirektör

H

 • Hallin, Margareta, 1:e antikvarie
 • Hammarskiöld, Britt-Marie, länsantikvarie
 • Hedlund, Göran, museichef
 • Hellquist, Thomas, arkitekt, fil.mag.
 • Heymowska-Hellquist, Bianca, fil.kand.
 • Hidemark, Bengt, professor
 • Hillgren, Anders, länsantikvarie
 • Hogdal, Lis, redaktör

J

 • Johansson, Per-Anders, arkitekt
 • Järnfeldt-Carlsson, Marta, fil.dr

K

 • Karlsson, Lennart, docent
 • Klein, Rudolf, professor
 • Krastins, Janis, professor
 • Kristenson, Hjördis, docent

L

 • Lagerlöf, Erland, docent
 • Lampel, Eva, arkitekt
 • Lazarescu, Radu, fil.kand.
 • Leijon, Per-Olow, intendent
 • Lepp, Hans, konsul
 • Liliequist, Inger, länsantikvarie
 • Lind, Elisabet, museiintendent
 • Linde, Gunilla, universitetslektor
 • Lindgren, Mereth, docent
 • Linn, Björn, professor
 • Lundborg, Lennart, länsantikvarie
 • Lundquist, Kjell, universitetsadjunkt

M

 • Millisdotter, Gunilla, arkitekt, tekn.lic.
 • Mårtelius, Johan, professor

N

 • Nilsson, Fredrik, arkitekt, tekn. dr.
 • Nilsson, Sten Åke, professor
 • Nordin, Erik, länsantikvarie
 • Nordin, Helén, landskapsarkitekt
 • Noreen, Sven E., länsantikvarie
 • Nyberg, Lars, stadsbyggnadsdirektör

O

 • Olausson, Magnus, fil.dr
 • Olsson, Sölve, konstnär

P

 • Perotti, Germán, tekn.dr
 • Peterson, Bengt, fil.dr
 • Ponnert, Hans, arkitekt

R

 • Raihle, Jan, landsantikvarie
 • Rönnhedh, Bengt, arkitekt

S

 • Salokorpi, Asko, fil.mag.
 • Sandström, Birgitta, fil.dr, museidirektör
 • Schildt, Göran, fil.dr
 • Schmetzer, Hartmut, arkitekt
 • Sjömar, Peter, arkitekt
 • Skude, Flemming, arkitekt
 • Stackell, Lars, docent
 • Streijffert, Bengt, avdelningsdirektör
 • Svanberg, Jan, professor
 • Svedberg, Olle, universitetslektor
 • Svensson, Frank, arkitekt

T

 • Thelaus, Erik, arkitekt

VW

 • Widbom, Mats, arkitekt
 • Vikström, Eva, fil.dr
 • Viljo, Eeva Maija, fil.dr
 • Winter, Karin, intendent
 • Wærn, Rasmus, tekn.dr

Å

 • Ådahl, Karin, docent
 • Åman, Anders, professor
 • Åström, Kell, professor

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.