fbpx

Experter och skribenter

Biologi

Redaktörer: Låtta Skogh och Olof Ollerstam

Botanik

A

 • Anderberg, Arne, docent (systematisk botanik)

B

 • Björn, Lars Olof, professor (växtanatomi, växtfysiologi, växtpatologi)

D

 • Dahlgren, Gertrud, universitetslektor

E

 • Engstrand, Lennart, universitetslektor
 • Eriksson, Gunnar, professor

F

 • Friis, Else Marie, professor (paleobotanik)

H

 • Hedenäs, Lars, fil.dr (mossor)
 • Hertz, Birgit, professor
 • Hysing, Shu-Chin, agr.dr

J

 • Johanson, Ulf, fil.dr
 • Johansson, Jan Thomas, docent
 • Johnsson, Anders, professor (biofysik)
 • Jonsell, Bengt, professor
 • Jonsson, Lars, fil.dr (systematisk botanik)

K

 • Karlsson, Thomas, intendent (geografi)
 • Kroeker, Göran H., agronom (växtpatologi)

L

 • Lassen, Per, museiintendent (geografi)
 • Lundqvist, Nils, professor (svampar)

M

 • Moberg, Roland, docent (lavar)

N

 • Nordén, Björn, docent (svampar)

O

 • Olsson, Olle G., universitetslektor (systematisk botanik, växtmorfologi, växtekologi)

S

 • Samuelsson, Gunnar, professor (farmakognosi)
 • Sandelius, Anna-Stina, docent (växtfysiologi)
 • Säll, Torbjörn, docent (växtförädling)

Ekologi med natur- och miljövård

A

 • Ackefors, Hans, professor (marinekologi)
 • Ahlén, Ingemar, professor (viltekologi)
 • Andersson, Folke O., professor (ekologi)
 • Andersson, Magnus, fil.kand. (miljövård)
 • Angelstam, Per (landskapsekologi)

B

 • Björklund, Gunilla, fil.dr (naturvård)

E

 • Eklund, Ragnhild, fil.mag. (biologi och kemi)
 • Elvingson, Per (miljövård)
 • Eriksson, Mats O.G. (naturvård)
 • Esping, Lars-Erik, avdelningschef (nationalparker)

F

 • Fagerström, Torbjörn, professor (teoretisk ekologi)

G

 • Gillberg, Björn O., fil.lic. (miljövård)
 • Grundsten, Claes (naturvård)
 • Grönqvist, Gurli, fil.lic. (marinekologi)

H

 • Hagbarth, Ulrika, avdelningsdirektör (naturvård)
 • Hubendick, Bengt, professor (humanekologi)

I

 • Ingelög, Torleif (floravård)
 • Irberger, Sture, kansliråd (miljövård)

K

 • Kenamets, Henry, fil.kand. (miljövård)

L

 • Lethenström, Birgitta (miljökonventioner)
 • Löfgren, Rolf, avdelningsdirektör (nationalparker)
 • Lönnroth, Måns, statssekreterare (miljövård)

M

 • Malmberg, Torsten, professor (humanekologi)
 • Markgren, Gunnar, fil.dr (viltekologi)

N

 • Nilsson, Sven G., professor
 • Nystedt-Ringborg, Catharina, direktör (miljöteknik)

O

 • Olsson, Bengt-Erik, civilingenjör (miljövård)
 • Olsson, Olle G., universitetslektor (växtekologi)

P

 • Persson, Reidar, professor (skogsbruk)
 • Pettersson, Kurt, fil.dr (limnologi)

S

 • Schlyter, Fredrik, fil.dr (zooekologi)
 • Segnestam, Mats, miljörådgivare (nationalparker)
 • Selin Lindgren, Eva, professor (miljövetenskap)
 • Sjögren Öhrn, Maria (markekologi)
 • Sjörs, Hugo, professor (växtekologi, växtgeografi)
 • Strid, Arne, professor (växtgeografi)
 • von Sydow, Ulf (naturvård)
 • Sylvén, Magnus, fil.dr (naturvård)
 • Söderqvist, Thomas, docent (vetenskapshistoria)
 • Söderström, Bengt, professor (mikrobiologisk ekologi)

T

 • Tunbäck, Björn, journalist (miljövård)
 • Tyler, Germund, professor (växtekologi)

U

 • Ulfstrand, Staffan, professor (zooekologi)

VW

 • Wiederholm, Torgny, docent (miljöanalys)

Zoologi

B

 • Bengtson, Sven-Axel, professor (geografi)
 • Blom, Eva-Lotta, fil.mag (marinbiologi)

C

 • Cederholm, Lennart, intendent (biografier, tidskrifter)
 • Cedhagen, Tomas, lektor (protozoer, parasitiska maskar)
 • Claesson, Didrik, fil.mag. (groddjur, kräldjur)
 • Coulianos, Carl-Cedric, fil.lic. (insekter)

D

 • Dacke, Marie, docent (funktionell zoologi)
 • Dalhov, Göran, arkitekt SAR (fåglar)
 • Douwes, Per, universitetslektor (insekter)

E

 • Ebenhard, Torbjörn, fil.dr (däggdjur)
 • Edaman, Lennart, fil.dr (kräftor)
 • Edström, Anders, professor (zoofysiologi)
 • Enckell, Pehr H., docent (kräftdjur)
 • Eriksson, Sören, lektor (groddjur, kräldjur)

F

 • Fernholm, Bo, professor (rundmunnar)
 • Franzén, Åke, professor (ryggradslösa djur)
 • Fänge, Ragnar, professor (zoofysiologi)

G

 • Gerell, Rune, docent (fladdermöss)
 • Gröndahl, Fredrik, fil.dr (maneter)
 • Gärdenfors, Ulf, professor (insekter, mångfotingar, blötdjur, allmän zoologi; geografi)

H

 • Hall, Ragnar, fil.kand. (zoologi)
 • Hansson, Hans G., intendent (marina ryggradslösa djur)
 • Hansson, Mats, universitetsadjunkt (fåglar)
 • Holm, Boris, docent

I

 • Irhammar, Christian, f.d. aphandlare (akvarium)

J

 • Johanson, Ulf, fil.dr (tidskrifter)

K

 • Karlsson, Johnny, fil.dr
 • Kihlström, Jan Erik, professor (biografier)
 • Kronestedt, Torbjörn, fil.lic. (spindeldjur utom kvalster; biografier)
 • Kullander, Sven O., docent (fiskar)

L

 • Landin, Bengt-Olof, professor (vetenskapshistoria)
 • Larsson, Ronny, docent (protozoer)
 • Lindell, Lars (fåglar)
 • Lundqvist, Anders, universitetslektor (zoofysiologi)
 • Lundqvist, Lars, fil.dr (kvalster)

M

 • Madsen, Thomas, fil.dr (groddjur, kräldjur)
 • Meurling, Patrick, docent (zooanatomi, zoofysiologi)

N

 • Nilsson, Dan-Eric, professor

R

 • Rohde, Anna, fil.kand.
 • Ryrholm, Nils, fil. dr (ryggradslösa djur)

S

 • Stille, Bo, fil.dr (groddjur, kräldjur, fortplantningsbiologi)
 • Stöhr, Sabine, första intendent (marina evertebrater)

U

 • Uggla, Arvid, professor (parasitologi)

VW

 • Wallin Peterson, Margareta, docent (zoofysiologi)
 • Warén, Anders, docent (marina blötdjur)
 • Werdelin, Lars, docent (rovdjur)

Övrig biologi

A

 • Ackefors, Hans, professor (marinbiologi)
 • Afzelius, Björn, professor (cellbiologi)

B

 • Baltscheffsky, Herrick, professor (bioenergetik)
 • Bengtsson, Bengt Olle, professor (genetik)
 • Bjurholm, Per (naturvård)
 • Björk, Sven, professor (limnologi)

E

 • Eriksson, Gunnar, professor (biografier)
 • Everitt, Einar, professor (virologi)

F

 • Fagerström, Torbjörn, professor (teoretisk ekologi)

H

 • Helander, Hans, bitr. professor (vetenskapliga namn)

J

 • Jansson, Bengt-Owe, professor (marinbiologi)
 • Johnsson, Anders, professor (biofysik)

K

 • Krook, Hans, fil.lic. (biografier)
 • Kullberg, Anders, fil.dr (limnologi)

L

 • Liljas, Anders, professor (molekylärgenetik)

M

 • Mandahl, Nils, professor (genetik)
 • Merker, Arnulf, professor (genetik)

N

 • Nyholm, Tord, docent (vetenskapliga namn)

P

 • Parmar, Malin, docent (neurovetenskap)
 • Pedersen, Karsten, professor (allmän mikrobiologi)

R

 • Rasmuson, Marianne, professor (genetik)
 • Rutberg, Lars, professor (mikrobiologi)
 • Rydén, Lars, professor (biokemi)

S

 • Sjölander, Sverre, professor (etologi)
 • Strömberg, Jarl-Ove, professor (marinbiologi)
 • Södergren, Anders, professor (ekotoxikologi)

VW

 • Wieslander, Lars, professor (cellbiologi)
 • Wiktelius, Staffan, fil.dr (aerobiologi)
 • Vought, Lena, fil.dr (limnologi)

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.