fbpx

Experter och skribenter

Bok- och biblioteksväsen

Redaktör: Rebecka Randler

A

 • Andersson, Lars Gustaf, fil.dr
 • Andersson, Per A.J., redaktör
 • Antonsson, Birgit, fil.dr, f.d. riksbibliotekarie
 • Attius, Håkan, fil.dr (bokförlag)
 • Attius Sohlman, Margareta, fil.lic.

B

 • Bernstrup, Margit
 • Björck, Eva B., bibliotekarie
 • Broberg, Gunnar, professor

C

 • Carlquist, Erik, fil.dr (bibliotek)

D

 • Danell, Karl Johan, professor
 • Donnér, Margareta, fil.kand. (bokauktion)

E

 • Edling, Inga, fil.dr
 • Ellegård, Alvar, professor
 • Eriksson, Gunnar, professor

F

 • Frick, Bertil, journalist
 • Friström, Jan-Olof, fil.lic., 1:e bibliotekarie
 • Frykman, Erik, professor
 • Frängsmyr, Tore, professor
 • Furuland, Lars, professor

H

 • Hallberg, Peter, professor
 • Hedén, Stig J.
 • Herslow-Fex, Anna, 1:e bibliotekarie
 • Hjerppe, Roland, överbibliotekarie
 • Hultqvist, Lennart, redaktör
 • Höglund, Lars, professor

J

 • Järv, Harry, fil.dr

K

 • Karlsson, Lena, kulturjournalist
 • Klebom, Anita, bibliotekarie

L

 • Lehtilä-Olsson, Mayre, biblioteksråd
 • Lidman, Tomas, fil.dr, riksbibliotekarie
 • Lindström, Håkan, professor
 • Lundström, Stig, konsult

M

 • Marklund, Kari, docent

N

 • Norberg, Erik, riksarkivarie

O

 • Oker-Blom, Theodora, överbibliotekarie

P

 • Persson, Olle, universitetslektor (bibliometri)
 • Pettersson, Lars, fil.kand. (bokhandel)
 • Pettersson, Rune, professor

R

 • Ridderstad, Per S., professor
 • Rinne Mendes, Harriet, bibliotekschef
 • Ryberg, Anders, bibliotekschef, fil.lic.

S

 • Sahlin, Gunnar, docent
 • Sanner, Lars-Erik, fil.lic.
 • Selander, Inger, universitetslektor
 • Sjögren, Per A., bokförläggare
 • Sjögren, Peter A., huvudredaktör
 • Sundkvist, Leif, byrådirektör
 • Sundström, Bengt, docent
 • Sundström, Hans, redaktör
 • Swahn, Jan-Öjvind, professor
 • Svedjedal, Johan, professor
 • Svensson, Gunnar, chefredaktör
 • Svensson, Sonja, docent

T

 • Tell, Björn, överbibliotekarie
 • Tjäder, Jan-Olof, professor
 • Törnqvist, Lena, bibliotekarie

U

 • Ulfsparre, Anna Christina, professor

WV

 • Wallin, Marie, avdelningsdirektör
 • Werkmäster, Barbro, fil.kand.
 • Wessman, Lars, arkivchef
 • Widén, Solveig, fil.dr
 • Vinge, Louise, professor

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.