fbpx

Experter och skribenter

Dans

Redaktör: Rebecka Randler

B

 • Bohlin, Peter, fil.mag.

F

 • Freund, Peter B., fil.kand.
 • Fridericia, Allan, direktör

G

 • Guðjónsdóttir, Unnur

H

 • Hammergren, Lena, fil.dr
 • Häger, Bengt, professor

L

 • van der Lee, Pedro, fil.kand.
 • Lewenhaupt, Inga, fil.dr
 • Lilavati, intendent

N

 • Nygren, Christina, fil.dr
 • Näslund, Erik, museichef

R

 • Ranung, Björn, fil.lic.
 • Ronström, Owe, docent

S

 • Sjöberg, Henry, intendent
 • Stinnerbom, Leif, musikantikvarie
 • Ståhle, Anna Greta, redaktör
 • Ståhle-Varney, Anna Karin, danspedagog
 • Svedin, Lulli, danspedagog

T

 • Ternhag, Gunnar, fil.dr

VW

 • Wiener, Marion, danspedagog

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.