fbpx

Experter och skribenter

Etnologi

Redaktör: Melina Solcà

A

 • Alsmark, Gunnar, docent
 • Andersson-Flygare, Iréne, fil.dr
 • Andrén, Carl-Gustaf, f.d. universitetskansler

B

 • Beijbom, Ulf, professor
 • Bergdahl, Kerstin, museichef
 • Beskow, Per, docent
 • Biörnstad, Arne, fil.lic.
 • Bjersby, Ragnar, fil.dr
 • Bjurström, Erling, docent
 • Björck, Barbro, intendent
 • Bohman, Stefan, fil.dr
 • Boquist, Agneta, fil.dr
 • Bringéus, Nils-Arvid, professor
 • Brück, Ulla, universitetslektor
 • Bursell, Barbro, docent
 • Börjesson, Klas, museichef

C

 • Cederberg, Irka, journalist
 • Colling, Teje, intendent
 • Conradson, Birgitta, fil.dr

D

 • Dandanell, Birgitta, 1:e antikvarie

E

 • Edgren, Lars, docent
 • Edsman, Carl-Martin, professor
 • Ek, Sven B., professor
 • Ekström, Simon, docent, universitetslektor
 • Eriksson, Torkel, museiråd
 • Esbjörnson, Estrid, antikvarie

F

 • Fjellström, Phebe, professor
 • Fornäs, Johan, professor
 • Furingsten, Agne, docent
 • Furuland, Lars, professor

G

 • Garnert, Jan, docent
 • Genrup, Kurt, professor
 • Gerward, Gullan, fil.dr
 • Gillingstam, Hans, fil.dr
 • Gustavsson, Anders, professor

H

 • Haasum, Sibylla, museichef
 • Hagberg, Jan-Erik, fil.dr
 • Hagren, Britta, universitetsadjunkt
 • Hagström, Charlotte, fil.dr
 • Hammar, Tomas, professor
 • Hannerz, Ulf, professor
 • Hazell, Bo, journalist
 • Hellspong, Mats, docent (nuv. e)
 • Hermansson, Nanna, stadsantikvarie
 • Hidemark, Elisabet, docent
 • Hofrén, Erik, professor
 • Holmquist, Kersti, överintendent
 • Hult, Anders, fil.lic.

I

 • Isaksson, Olov, professor

J

 • Jacobson, Bjarne, fil.kand.
 • Jansson, Sven Bertil, docent
 • Jönsson, Tomas, landsantikvarie

K

 • Karlsson, Åsa, antikvarie
 • Kjellman, Gunilla, fil.dr
 • af Klintberg, Bengt, författare
 • Krantz, Karl-Johan, fil.dr

L

 • Laufeld, Sven, docent
 • Lindvall, Karin, landsantikvarie
 • Ling, Jan, professor
 • Lundberg, Bengt A., universitetslektor
 • Lång, Helmer, docent
 • Löfgren, Orvar, professor

M

 • Magnusson, Lars, professor
 • Malmqvist, Göran, professor
 • Medelius, Hans, förlagschef
 • Myrdal, Janken, professor

N

 • Nilsson, Bo G., fil.dr
 • Nilsson, Nils, 1:e antikvarie
 • Nodermann, Maj, fil.dr
 • Noreen, Sven E., länsantikvarie
 • Nyström, Bengt, fil.dr

P

 • Palmenfelt, Ulf, fil.dr
 • Person, Bengt-Arne, länsmuseichef
 • Peterson, Per, docent
 • Puktörne, Tommy, landsantikvarie

R

 • Ranung, Björn, fil.lic.
 • Rasmussen, Holger, fil.dr
 • Rentzhog, Sten landsantikvarie
 • Rex-Svensson, Karin, landsantikvarie
 • Ronström, Owe, docent
 • Rosander, Göran, docent
 • Rydh, Stig, landsantikvarie

S

 • Salomonsson, Anders, docent
 • Schön, Ebbe, docent
 • Sköld, Peter, professor
 • Stoklund, Bjarne, professor
 • Storå, Nils, professor
 • Ström, Krister, antikvarie
 • Swahn, Jan-Öjvind, professor
 • Svanberg, Ingvar, fil.lic.
 • Svensson, Ingemar, landsantikvarie
 • Szabó, Mátyás, docent

T

 • Thomasson, Lars, fil.dr

VW

 • Wernersson, Bengt, förbundssekreterare
 • Wintzell, Inga, intendent

Z

 • Zachrisson, Sune, f.d. museidirektör

Å

 • Ågren, Per-Uno, professor

Ö

 • Östergren, Majvor, landsantikvarie

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.