fbpx

Experter och skribenter

Film

Redaktör: Per Söderberg

A

 • Aghed, Jan, journalist, filmkritiker
 • Andersson, Lars Gustaf, professor
 • Axelson, Lars, exportkreditchef

B

 • Bråhammar, Gunnar, fil.lic.

F

 • Furhammar, Leif, professor
 • Furuland, Lars, professor

H

 • Hedling, Erik, professor
 • Heurling, Bo, redaktör
 • Holst, Jan-Erik, avdelningsdirektör

I

 • Ivarsson, Jan, översättare

K

 • Koskinen, Maaret, professor

N

 • Norlin, Margareta, redaktör

O

 • Ohlsson, Joel, fil.lic.

R

 • Roth-Lindberg, Örjan, fil.dr

S

 • Soila, Tytti, professor
 • Sterner, Roland, filmfotograf
 • Svanberg, Lasse, redaktör

T

 • Tapper, Michael, docent

Z

 • Zander, Ulf, professor
 • Zern, Leif, fil.kand.

Å

 • Åhlander, Lars, fil.lic.

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.