fbpx

Experter och skribenter

Försvarsväsen

Redaktör: Anders Hansson

A

 • Andersson, Göran, överste (utländska försvarsmakter)

B

 • Berns, Lennart, överstelöjtnant (flygvapnet)
 • Bjäre, Bertil, överste 1:a graden (flygvapnet)
 • Bojerud, Stellan, överstelöjtnant
 • Byman, Disa, informationschef (civilt försvar)

C

 • Carlsson, Ingemar, teknisk direktör (teleteknik)
 • Cronenberg, Arvid, överstelöjtnant

D

 • Dörfer, Ingemar, docent (strategi)

E

 • Ekman, Martin, docent
 • Ericsson, Dag, professor (logistik)
 • Eriksson, Leif, avdelningsdirektör (livsmedelsförsörjning)

G

 • Grandin, Gunnar, konteramiral (marinen)
 • Grenander, Gunnar, överste 1:a graden
 • Gustafsson, Stefan, överstelöjtnant

H

 • Haglund, Magnus, kommendörkapten (marinen)
 • Herlitz, Carl, överste (arméns förband)
 • Hård af Segerstad, Jonas, kommendör

I

 • Israelsson, Curt, överstelöjtnant (frivilligverksamhet)

K

 • von Konow, Jan, fil.lic.
 • Källman, Stefan, fil.dr

L

 • Lindholm, Liv, förbundslottachef (lottarörelsen)
 • Lindmark, Göran, informationsdirektör (totalförsvar)
 • Lundström, Gösta, överste 1:a graden (säkerhetstjänst)
 • Lyth, Einar, överste 1:a graden

O

 • Oscarsson, Mats, informationschef (civilt försvar, räddningstjänst)

P

 • Pettersson, Ove, professor (räddningstjänst)

R

 • Rasin, Bengt, konteramiral
 • Roffey, Roger, överingenjör
 • Rossander, Erik, generalmajor (nuv. e)
 • Rönnberg, Lennart, generalmajor

S

 • Sjöberg, Bengt, överste 1:a graden (personal, äldre termer)
 • Sjölander, Sven, överste 1:a graden
 • Swahn, Jan-Öjvind, professor

T

 • Tubin, Eino, informationschef (psyk.försvar)

U

 • Ulfhielm, Hans, överste 1:a graden

Z

 • Zetterström, Björn, generalläkare (försvarsmedicin)

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.