fbpx

Experter och skribenter

Fysik

Redaktör: Johan Warell

A

 • Alavyoon, Farid, tekn.dr. (hydromekanik)
 • Andersson, Bo, professor (teoretisk fysik)

B

 • Bárány, Anders, docent (biografier m.m.)
 • Bager, Olof, civilingenjör (mått och mätteknik)
 • Bark, Fritz, professor (hydromekanik)
 • Beckman, Olof, professor (fasta tillståndets fysik)
 • Bengtsson, Erno, optiker (optiska hjälpmedel)
 • Berg, Sören, professor (elektronik)
 • Bergström, Lars, docent (teoretisk fysik)
 • Berndt, Sune, professor (aerodynamik)
 • Biedermann, Klaus, professor (optik)
 • Björck, Eva B., bibliotekarie (tidskrifter)
 • Boström, Rolf, professor (rymdfysik)
 • Brink, Lars, professor (teoretisk fysik)

C

 • Carlsson, Janne, professor (tillämpad mekanik)
 • Celsing, Dag, civilingenjör (biografier)
 • Claeson, Tord, professor (fasta tillståndets fysik)

D

 • Dattatray, S. Parasnis, professor (geofysik)
 • Dravins, Dainis, professor (astronomi)

E

 • Enflo, Bengt, universitetslektor (biografier)
 • Ericson, Torleif, professor (partikelfysik)
 • Ericsson, Torsten, professor (konstruktions- och materialteknik)
 • Eriksson, Karl-Erik, professor (teoretisk fysik och mekanik)
 • Eriksson, Mikael, professor (acceleratorer)
 • Eriksson, Ture, universitetslektor (klassisk fysik)

F

 • Forkman, Bengt, professor (kärnfysik)
 • Fridlund, Mats, civilingenjör (biografier)
 • Frängsmyr, Tore, professor (idé- och lärdomshistoria)

G

 • Ganrot, Per Olov, docent (klinisk kemi, instrument)
 • Gerholm, Tor Ragnar, professor (fysik)

H

 • Herlofson, Nicolai, professor (plasmafysik)
 • Herrlander, Carl Johan, docent (acceleratorbaserad partikelfysik)
 • Hogmark, Sture, docent (materialvetenskap)
 • Holmberg, John, tekn.dr. (teknisk resursstrategi)
 • Holmgren, Sven Olof, professor (elementarpartikelfysik)
 • Hult, Jan, professor (hållfasthetslära)
 • Hultqvist, Bengt, professor (rymdfysik)
 • Hård, Sverker, docent (holografi)

J

 • Jarlskog, Cecilia, professor (elementarpartikelfysik)
 • Jarlskog, Göran, professor (elementarpartikelfysik)
 • Johansson, Arne, professor (kärnfysik)
 • Jonson, Mats, professor (kondensation)

K

 • Kaiserfeld, Thomas, fil.dr. (biografier)
 • Karlhede, Anders, universitetslektor (teoretisk fysik)
 • Karlsson, Erik B., professor (fysik)
 • Kastberg, Anders, fil.dr. (atomfysik)
 • Klarbring, Anders, professor (hållfasthetslära)
 • Kollberg, Erik L., professor (maser)
 • Kowalewski, Jozef, professor (fysikalisk kemi)
 • Kröll, Stefan, docent (faskonjugering)

L

 • Lagerwall, Torbjörn, professor (flytande kristaller)
 • Larsson, Börje, professor (fysikalisk biologi)
 • Laurent, Bertel, professor (teoretisk fysik)
 • Lidin, Sven, professor (oorganisk kemi)
 • Liljencrants, Johan, professor (musikakustik)
 • Lindau, Ingolf, professor (ytfysik)
 • Lindblad, Sven, professor (akustik)
 • Lindgren, Bo, docent (kluster)
 • Lindgren, Ingvar, professor (atomfysik)
 • Lindqvist, Torsten, docent (fysikalisk litteratur)
 • Litzén, Ulf, docent (atomspektroskopi)
 • Lundell, Ragnar, universitetslektor (hållfasthetslära)
 • Lundquist, Stig, professor (högspänningsforskning)
 • Lundqvist, Stig, professor (teoretisk fysik)

M

 • Martinsson, Indrek, professor (experimentell atomfysik)
 • Messing, Maria, fil.dr. (nanofysik)

N

 • Nagel, Bengt, professor (biografier)
 • Nilsson, Jan S., professor (partikelfysik)
 • Nilsson, Olle, professor (elektricitetslära)
 • Nordling, carl, professor (atom- och molekylfysik)

O

 • Ohlon, Rolf, professor (vågar)
 • Olofsson, bertikl, docent (hållfasthetslära)
 • Olsson, Karl-Olof, professor (maskinkonstruktion)
 • Ottosson, Mats Ola, forskningsråd (biografier)

P

 • Pendrill, Leslie, docent (mätteknik)
 • Persson, Bertil, professor (radiofysik)
 • Persson, Willy, professor (atomfysik)
 • Ribbing, Carl-Gustav, biträdande professor (fasta tillståndets fysik)
 • Roos, Björn, professor (teoretisk kemi)
 • Ruhe, Axel, professor (informationsbehandling)
 • Ryde, Felix, civilingenjör (teoretisk fysik)
 • Ryde, Hans, professor (kärnfysik)
 • Ryde, Nils A.E., civilingenjör (kärnfysik)
 • Ryde, Nils., professor (kärnfysik)

S

 • Samuelsson, Lars, professor (fasta tillståndets fysik)
 • Samuelsson, Alf, professor (tillämpad mekanik)
 • Schweitz, Jan-Åke, biträdande professor (mikromekanik)
 • Selin-Lindgren, Eva, professor (atom- och miljöfysik)
 • Sjölander, Alf, professor (teoretisk fysik)
 • Sjöstrand, Nils Göran, professor (reaktorfysik)
 • Stebler, Bengt, docent (flytande kristaller)
 • Storåkers, Bertil, professor (hållfasthetslära)
 • Strifors, Hans, tekn. dr. (mekanik)
 • Strömholm, Stig, professor (Max Planck-institutet)
 • Sundberg, Johan, professor (musikakustik)
 • Sundin, Bosse, professor (teknikhistoria)
 • Sundquist, Bo, professor (mikronik)
 • Svanberg, Sune, professor (atomfysik)
 • Svensson, Bengt E.Y., professor (teoretisk fysik)
 • Sällström, Pehr, docent (fysik)
 • Söderstöm, Kaj, fil. dr. (kosmisk fysik)

T

 • Tansjö, Levi, docent (biografier)
 • Thylén, Lars, professor (mikrovågsteknik)
 • Tibell, Gunnar, professor (strålningsvetenskap)

VW

 • Valentin, Jack, docent (strålningsvetenskap)
 • Wallmark, Torkel, professor (elektronik)
 • Weinberger, Hans, civilingenjör (biografier)
 • Wickman, Göran, professor (radiofysik)
 • Widmalm, Sven, docent (teknikhistoria)
 • Wilhelmsson, Hans, professor (fysik)
 • Vänngård, Tore, professor (atomfysik)

Å

 • Åquist, Claes, tekn. lic. (fysikalisk kemi)

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.