fbpx

Experter och skribenter

Geografi

Redaktör: Tobias Andersson

A

 • Abrahamsson, Tore, arkitekt
 • Adrielsson, Lena, fil.dr
 • Ahlberg, Nils, 1:e antikvarie
 • Aldskogius, Hans, docent
 • Alexandersson, Gunnar, professor
 • Alvstam, Claes-Göran, professor
 • Améen, Lennart, docent
 • Anderberg, Stefan, fil.dr
 • Andersson, Hans, professor
 • Andersson, Magnus, fil.kand.
 • Andersson, Åke E., professor
 • Asker, Björn, fil.dr

B

 • Baudou, Evert, professor
 • Behrens, Sven, docent
 • Bengtsson, Arne, journalist
 • Bengtson, Sven-Axel, professor
 • Bergendal, Kristina, fil.kand.
 • Bergman, Olle, civilingenjör
 • Bergström, Jan, professor
 • Björklund, Gunilla, fil.dr
 • Bläckberg, Sven, bankdirektör
 • Book, Tommy, docent

C

 • Clark, Eric, professor

D

 • Danielsson, Bengt, professor
 • Delin, Anders, leg. läkare

E

 • Edlund, Lars-Erik, professor
 • Egerbladh, Inez, fil.dr
 • Ekman, Martin, docent
 • Emanuelsson, Urban, fil.dr
 • Erlandsson, Ulf, docent
 • Esping, Lars-Erik, avdelningschef

F

 • Forsman, Arne, fil.lic.
 • Fritz, Martin, docent
 • Froste, Calle, journalist

G

 • Germundsson, Tomas, universitetslektor
 • Gerner, Kristian, professor
 • Granö, Olavi, professor
 • Grönberg, Eva-Britt, fil.kand.
 • Gunnarsson, Christer, professor
 • Gustavsson, Gerhard, fil.dr
 • Gärdenfors, Ulf, fil.dr

H

 • Hagren, Klas, fil.kand.
 • Hall, Ragnar, fil. kand.
 • Hammarskjöld, Mikael
 • Hammers, Peter, adjunkt
 • Hansson, Anders, journalist
 • Helmfrid, Staffan, professor
 • Henrekson, Magnus, docent
 • Hillbur, Per, fil.dr
 • Hoem, Jan M., professor
 • Holmberg, Åke, professor
 • Holmén, Hans, universitetslektor
 • Hubendick, Bengt, professor
 • Hägerdal, Hans, fil.kand.
 • Hägerstrand, Torsten, professor
 • Häggman, Bertil, jur.kand.

I

 • Irberger, Sture, kansliråd

J

 • Jakobsson, Arne, docent
 • Janson (Tinz) Borglund, Tove, fil.kand.
 • Jansson, Carl Gunnar, professor
 • Jirström, Magnus, fil.dr
 • Jonsson, Martin, fil.kand.
 • Jönsson, Anders Werner, journalist

K

 • Kenamets, Henry, fil.kand.
 • Krokfors, Christer, universitetsadjunkt

L

 • Landin, Håkan, veterinär
 • Lassen, Per, museiintendent
 • Laufeld, Sven, docent
 • Lazarescu, Radu, fil.kand.
 • Lewan, Nils, docent
 • Liljegren, Ronnie, universitetslektor
 • Lindgren, Pia, fil.kand.
 • Lindholm, Micael, journalist
 • Linn, Björn, professor
 • Lundén, Thomas, docent
 • Lundh, Tina, journalist
 • Lundqvist, Thomas, professor
 • Löfgren, Rolf, avdelningsdirektör
 • Lönnroth, Måns, statssekretare

M

 • Magnusson, Lars, professor
 • Malaki, Akhil
 • Mattsson, Jan O., professor
 • Mauro, Kanehira, fil.dr
 • Melander, Olle, fil.dr
 • Moen, Jan, författare
 • Mårtensson, Solveig, docent
 • Möller, Jens, fil.dr

N

 • Nikolajeva, Maria, fil.dr
 • Norborg, Knut, docent
 • Nordblom, Carl-Johan, fil.kand.
 • Nováky, György, fil.dr
 • Nyholm, Monica, ekon.mag.

O

 • Olofsson, Joakim, civilekonom
 • Olsson, Katarina, fil.dr
 • Olsson, Olle G., universitetslektor

R

 • Rapp, Anders, professor
 • Retsö, Dag, fil.kand.
 • Rojas, Mauricio, universitetslektor
 • Roos, Paavo, docent
 • Rubenson, Sven, professor
 • Rundquist, Franz-Michael, fil.dr
 • Runesson, Lennart, fil.dr

S

 • Schærström, Anders, fil.dr
 • Selinge, Klas-Göran, professor
 • Sellers, David
 • Sellström, Tor, fil. kand.
 • Sjöberg, Örjan, fil.dr
 • Skansjö, Sten, docent
 • Sporrong, Ulf, professor
 • Strid, Arne, professor
 • Swahn, Jan-Öjvind, professor
 • Svallhammar, Stig, universitetslektor
 • Söderman, Inga, fil.dr
 • Sörlin, Sverker, professor

T

 • Tunbäck, Björn, journalist
 • Törnquist, Gunnar, professor

VW

 • Wennberg, Gösta, universitetslektor
 • Werner, Margit, fil.dr
 • Widgren, Mats, docent
 • Wigenius, Lars, högskolelektor
 • Wärneryd, Olof, professor

Å

 • Åhman, Richard, fil.dr
 • Åse, Lars-Erik, docent

Ö

 • Öberg, Sture, professor
 • Östman, Peter, universitetslektor

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.